Numbers - Informatie over diagrammen

background image

van gegevens

background image

Hoofdstuk 7

Diagrammen aanmaken op basis van gegevens

149

Diagramtype

Symbool

Gestapelde staaf

Lijn

Vlak

Gestapeld vlak

Cirkel

Spreiding

Gemengd

2-as

3D-diagrammen kunnen diagrammen van
alle bovengenoemde typen zijn, behalve
spreidingsdiagrammen, gemengde diagrammen
of diagrammen met twee assen. Hier ziet u een
3D-cirkeldiagram.

Voorbeeld
U wilt een diagram aanmaken waarin de veranderingen in de vogelpopulatie in
twee berggebieden tussen 2007 en 2010 worden getoond. Deze gegevens zijn
opgenomen in een tabel met rijen voor Gebied 1 en Gebied 2. De onderzoeker heeft
in beide gebieden van 2007 tot 2010 elk jaar het aantal vogels geteld. Er zijn dus vier
gegevenspunten (waarden) voor elk gebied.

background image

Als u deze gegevens weergeeft in een kolomdiagram, ziet dat er als volgt uit:

De gegevenssets
worden aangeduid
met één gegevens-
punt (één staaf) van
elke gegevensreeks.

In de diagramlegenda worden de twee
gegevensreeksen vermeld.

In dit diagram worden Gebied 1 en Gebied 2 de gegevensreeksen genoemd, omdat
de gegevenspunten (de aantallen vogels) in elk gebied worden aangeduid met een
reeks kolommen met dezelfde kleur (één voor elk jaar). Elke kolom voor Gebied 1
staat naast de bijbehorende kolom voor Gebied 2, en elke groep kolommen wordt
een gegevensset of categorie genoemd (2007 is een categorie, 2008 is een categorie,
enzovoort).

Als u de gegevens op een andere manier wilt benaderen, kunt u ze transponeren
en de gegevenspunten niet per jaar, maar per gebied groeperen. In dit voorbeeld
worden de gegevenspunten voor elk jaar weergegeven als een reeks kolommen
(gegevensreeksen). Elke reeks bestaat uit slechts twee gegevenspunten. De groepen
kolommen voor elk gebied zijn de categorieën. Dit kolomdiagram bevat twee sets van
vier kolommen (gegevenspunten), één categorie voor Gebied 1 en één categorie (of
gegevensset) voor Gebied 2.

De gegevenssets worden aangeduid
met één gegevenspunt (één staaf)
van alle vier gegevensreeksen.

Deze twee
staven geven één
gegevensreeks weer.

150

Hoofdstuk 7

Diagrammen aanmaken op basis van gegevens

background image

Hoofdstuk 7

Diagrammen aanmaken op basis van gegevens

151

Gegevensreeksen worden in de verschillende diagramtypen verschillend
weergegeven:

In een

Â

kolomdiagram en een staafdiagram wordt een gegevensreeks aangeduid met

een aantal staven die dezelfde vulling (kleur of textuur) hebben.
In een

Â

lijndiagram wordt een gegevensreeks aangeduid met een enkele lijn.

In een

Â

vlakdiagram wordt een gegevensreeks aangeduid met één vlak.

In een

Â

cirkeldiagram wordt slechts één gegevensset, namelijk het eerste

gegevenspunt van elke reeks, in het diagram weergegeven (het gegevenspunt dat
als eerste wordt vermeld in de tabel).
In een

Â

spreidingsdiagram wordt elk punt in de grafiek door een x- en y-waarde

bepaald. Twee kolommen met waarden worden als x- en y-coördinaten uitgezet in
een diagram dat de gegevenspunten in één gegevensreeks weergeeft.

Voor informatie over

Zie

Een diagram aanmaken of wijzigen op basis van
de gegevens in een of meer tabellen