Numbers - Verborgen tabelgegevens in een diagram opnemen

background image

Verborgen tabelgegevens in een diagram opnemen

Als rijen of kolommen van een tabel verborgen zijn, kunt u deze gegevens via het
paneel 'Diagram' in het infovenster 'Diagram' in een diagram opnemen of uit een
diagram verwijderen.

Verborgen gegevens opnemen of verwijderen

1

Selecteer het diagram en klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk.

2

Klik op de knop 'Diagraminfo' in het infovenster, klik op 'Diagram' en voer een van de

volgende handelingen uit:

Schakel het aankruisvak 'Toon verborgen gegevens' in om verborgen gegevens in

Â

het diagram op te nemen.
Schakel het aankruisvak 'Toon verborgen gegevens' uit om verborgen gegevens niet

Â

in het diagram op te nemen.

156

Hoofdstuk 7

Diagrammen aanmaken op basis van gegevens

background image

Hoofdstuk 7

Diagrammen aanmaken op basis van gegevens

157