Numbers - Meer gegevens aan een bestaand diagram toevoegen

background image

Meer gegevens aan een bestaand diagram toevoegen

U kunt gegevens uit afzonderlijke cellen (aangrenzend of niet-aangrenzend)
toevoegen aan de gegevens die al aan een diagram zijn gekoppeld. U kunt een geheel
nieuwe rij of kolom invoegen of gegevens uit meerdere tabellen toevoegen.

background image

Manieren om extra gegevens aan een diagram toe te voegen:
Om gegevens toe te voegen uit cellen die grenzen aan de weergegeven cellen,

m

selecteert u het diagram en houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u in de gewenste
cellen klikt.
Om gegevens toe te voegen uit cellen die niet grenzen aan de weergegeven cellen,

m

selecteert u het diagram en houdt u de Command-toets ingedrukt terwijl u in de
gewenste cellen klikt of de gewenste cellen sleept.
Om het bereik te vergroten van aangrenzende cellen waarvan de waarden worden

m

weergegeven, selecteert u het diagram. Vervolgens sleept u in de tabel het rondje
rechts onder in het cellenbereik naar rechts of omlaag.
Als het een spreidingsdiagram betreft, kunt u door te slepen uitsluitend een even
aantal rijen of kolommen toevoegen.
Om een nieuwe rij of kolom met gegevens toe te voegen, selecteert u de tabel

m

en voegt u de rij of kolom in tussen cellen die al aan het diagram zijn gekoppeld.
De gegevens die u aan de nieuwe cellen toevoegt, worden direct in het diagram
weergegeven.
Om gegevens uit cellen in een andere tabel toe te voegen, selecteert u de cellen

m

waarvan u de gegevens wilt toevoegen en sleept u deze naar het diagram.
De nieuwe gegevens worden als een nieuwe gegevensreeks toegevoegd. Om
de brongegevens van het diagram te bekijken of te wijzigen, klikt u op een
gegevensreeks in het diagram om de bijbehorende tabel en cellen weer te geven.

Zie “Verborgen tabelgegevens in een diagram opnemen” op pagina 156 voor
informatie over het opnemen van gegevens uit verborgen rijen en kolommen in een
diagram.