Numbers - Gegevens uit een diagram verwijderen

background image

Gegevens uit een diagram verwijderen

U kunt waarden in een diagram verwijderen terwijl de gegevens in de bijbehorende
tabel blijven staan. U kunt ook de waarden in zowel het diagram als de tabel
verwijderen.

Manieren om gegevens te verwijderen:
Om een gegevenspunt te verwijderen uit een diagram en uit de bijbehorende tabel,

m

selecteert u de cel met de gegevens en drukt u op de Delete-toets. De waarde wordt
zowel in de tabel als in het diagram verwijderd.

background image

Als u een kolom of rij verwijdert die onderdeel is van twee (een paar) kolommen
die in een spreidingsdiagram worden weergegeven, wordt het bijbehorende
gegevenspuntenpaar uit het diagram verwijderd.
Om meerdere afzonderlijke celwaarden te verwijderen uit een diagram en de

m

bijbehorende tabel, selecteert u de tabel, houdt u de Shift-toets (voor aangrenzende
cellen) of Command-toets (voor niet-aangrenzende cellen) ingedrukt terwijl u de
cellen selecteert en drukt u vervolgens op de Delete-toets. De waarden worden
verwijderd in zowel de tabel als het diagram.
Om een aangrenzend bereik van cellen te verkleinen dat in een diagram wordt

m

weergegeven, selecteert u het diagram. Vervolgens sleept u in de tabel het rondje
rechts onder in het cellenbereik naar links of omhoog. De cellen waarvan de selectie
ongedaan is gemaakt, worden niet meer in het diagram weergegeven. De waarden
staan echter nog wel in de tabel.
Om een gegevensreeks uit een diagram te verwijderen, selecteert u het diagram en

m

selecteert u vervolgens een onderdeel in de gegevensreeks of klikt u op de reekslabel
in de tabel. Druk daarna op de Delete-toets. De waarden worden verwijderd in het
diagram, maar blijven in de tabel staan.
Om een gegevensset te verwijderen, selecteert u het diagram en selecteert u

m

vervolgens de categorielabel in de tabel. Druk daarna op de Delete-toets. De waarden
worden verwijderd in het diagram, maar blijven in de tabel staan.
Als de tabel geen categorielabel bevat, klikt u op de gegevensreeksknop in de tabel
om de categorie om te zetten in een reeks, selecteert u de reeks waarin de gewenste
gegevens zich bevinden en drukt u op de Delete-toets.