Numbers - Een diagram verplaatsen

background image

Een diagram verplaatsen

Wanneer u een diagram binnen een Numbers-document verplaatst, blijven de
koppelingen met de tabelcellen waarnaar wordt verwezen behouden.

Manieren om een diagram te verplaatsen:
Om een diagram binnen een werkblad te verplaatsen, selecteert u het diagram en

m

sleept u het naar de nieuwe locatie. U kunt het diagram ook knippen en plakken.

154

Hoofdstuk 7

Diagrammen aanmaken op basis van gegevens

background image

Hoofdstuk 7

Diagrammen aanmaken op basis van gegevens

155

Om een diagram naar een ander werkblad te verplaatsen, kopieert u het diagram,

m

selecteert u het andere werkblad in de navigatiekolom en plakt u het diagram in het
werkgebied van het gewenste werkblad.