Numbers - Diagrammen gebruiken in Pages- en Keynote-documenten

background image

Diagrammen gebruiken in Pages- en Keynote-documenten

U kunt een diagram kopiëren en in een Keynote-presentatie of Pages-document
plakken. Nadat het diagram in het document is geplakt, blijft dit gekoppeld aan
de versie in Numbers. Als de Numbers-tabelgegevens die in de diagram worden
weergegeven veranderen, kunt u de weergave van de diagram in Keynote of Pages
bijwerken.

Een diagram in Numbers koppelen aan een kopie in Keynote of Pages
Bewaar uw spreadsheet, selecteer en kopieer het diagram en plak het vervolgens in

m

een Keynote-presentatie of Pages-document.

158

Hoofdstuk 7

Diagrammen aanmaken op basis van gegevens

background image

Hoofdstuk 7

Diagrammen aanmaken op basis van gegevens

159

Een gekoppeld diagram bijwerken in Keynote of Pages
Zorg ervoor dat de spreadsheet met het bijgewerkte diagram in Numbers is bewaard.

m

Selecteer het diagram in Keynote of Pages en klik op de bijwerkknop.

De koppeling van een diagram met de versie in Numbers ongedaan maken
Selecteer het diagram in Keynote of Pages en klik op 'Koppel los'.

m