Numbers - Trendlijnen in diagrammen tonen

background image

Trendlijnen in diagrammen tonen

Trendlijnen zijn lijnen die voor uw specifieke gegevens worden berekend en
weergegeven. U bepaalt zelf welk type vergelijking wordt gebruikt. Trendlijnen kunnen
in vrijwel alle 2D-diagrammen worden gebruikt, behalve in gestapelde staaf-, kolom-
en vlakdiagrammen en in cirkeldiagrammen.

Een trendlijn tonen voor de gegevenspunten in een geselecteerde reeks

1

Selecteer een of meer reeksen waarvoor u een trendlijn wilt tonen en klik vervolgens

op de knop 'Info' in de knoppenbalk.

2

Klik op 'Diagraminfo' in het infovenster en klik vervolgens op 'Reeks'.

3

Klik onder in het paneel 'Reeks' op 'Geavanceerd'. Klik vervolgens op 'Trendlijn'.

4

Kies uit het venstermenu een type vergelijking voor het berekenen van de trendlijn:

Lineair: Hiermee wordt een optimaal passende rechte lijn weergegeven. Deze
vergelijking is met name geschikt voor eenvoudige, lineaire gegevensreeksen.
Logaritmisch: Hiermee wordt een optimaal passende gebogen lijn weergegeven.
Deze vergelijking is met name geschikt als de waarden snel stijgen of dalen en zich
vervolgens stabiliseren.
Polynoom: Hiermee wordt een gebogen lijn weergegeven met pieken en dalen
op punten waarop de waarden stijgen of dalen. Kies de gewenste graad voor de
polynoom in het veld 'Graad'. Wanneer u bijvoorbeeld 4 kiest, worden drie pieken of
dalen weergegeven.
Macht: Hiermee wordt een gebogen lijn weergegeven die u kunt gebruiken bij
het vergelijken van metingen met een bepaalde versnellingsgraad. U kunt deze
vergelijking niet gebruiken voor gegevensreeksen die nulwaarden of negatieve
waarden bevatten.
Exponentieel: Hiermee wordt een gebogen lijn weergegeven die u kunt gebruiken
voor waarden die steeds sneller stijgen of dalen. U kunt deze vergelijking niet
gebruiken voor gegevensreeksen die nulwaarden of negatieve waarden bevatten.

background image

Bewegend gemiddelde: Hiermee wordt een trendlijn weergegeven op basis van het
aantal gegevenspunten dat u in het veld 'Periode' opgeeft. Van deze gegevenspunten
wordt het gemiddelde berekend, waarna deze gemiddelde waarde als trendlijnpunt
wordt gebruikt.

5

Om de vergelijking te tonen waarop een trendlijn is gebaseerd, selecteert u de lijn en

kiest u 'Toon vergelijking'. U kunt deze vergelijking naar elke gewenste plaats in het
werkblad slepen.

6

Om de R-kwadraatswaarde te tonen die is gebruikt om een trendlijn te berekenen,

selecteert u de lijn en kiest u 'Toon R^2-waarde'. U kunt deze waarde naar elke
gewenste plaats in het werkblad slepen.

7

Om een label voor een trendlijn te tonen, selecteert u de trendlijn en kiest u

vervolgens 'Label'. Typ een label in het bijbehorende veld.

8

Om de kleur of dikte van een trendlijn te wijzigen, selecteert u de trendlijn en klikt

u vervolgens op de knop 'Afbeelding' in het infovenster. Pas de lijninstellingen naar
wens aan.