Numbers - Het formaat van een diagram wijzigen of een diagram roteren

background image

Het formaat van een diagram wijzigen of een diagram roteren

U kunt 2D-diagrammen op verschillende manieren roteren. 3D-diagrammen kunnen
niet worden geroteerd (of gespiegeld). Als in een groep zowel 3D-diagrammen
als 2D-diagrammen voorkomen, kunt u de groep wel roteren, maar alleen de
2D-diagrammen in de groep worden dan geroteerd.

Manieren om het formaat van een diagram te wijzigen of een diagram te roteren:
Om het formaat van een diagram te wijzigen, selecteert u het volledige diagram en

m

voert u een van de volgende handelingen uit:

Sleep een actieve selectiegreep. Actieve selectiegrepen hebben een zwarte omtrek.

Â

Om de verhoudingen van het diagram te handhaven, houdt u de Shift-toets

Â

ingedrukt terwijl u sleept.
Om de grootte van het diagram in één richting te wijzigen, sleept u een greep aan

Â

de zijkant in plaats van een greep in een van de hoeken.
Om de grootte van het diagram te wijzigen door de exacte afmetingen op te

Â

geven, klikt u op de knop 'Info' in de knoppenbalk en klikt u vervolgens op de knop
'Formaatinfo'. In het infovenster 'Formaat' kunt u een nieuwe breedte, hoogte en
rotatiehoek opgeven. Bovendien kunt u hier de afstand tussen het diagram en de
marges wijzigen.

Om een 2D-diagram te roteren, selecteert u het volledige diagram en voert u een van

m

de volgende handelingen uit:

160

Hoofdstuk 7

Diagrammen aanmaken op basis van gegevens

background image

Hoofdstuk 7

Diagrammen aanmaken op basis van gegevens

161

Selecteer het diagram, houd de Command-toets ingedrukt, plaats de aanwijzer op

Â

een actieve selectiegreep zodat deze verandert in een gebogen, tweepuntige pijl en
sleep vervolgens de selectiegreep.
Om een diagram in stappen van 45 graden te roteren, houdt u de Shift-toets en de

Â

Command-toets ingedrukt terwijl u een selectiegreep sleept.
Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk, klik op de knop 'Formaatinfo' en sleep

Â

vervolgens de knop 'Roteer' of stel de hoek van het diagram in het veld 'Hoek' in.
Cirkeldiagrammen kunt u ook roteren met behulp van het infovenster 'Diagram'. Zie
“Een 2D-cirkeldiagram roteren” op pagina 175.