Numbers - Functies aan formules toevoegen

background image

Functies aan formules toevoegen

Een functie is een vooraf gedefinieerde, benoemde bewerking (zoals SOM en
GEMIDDELDE) waarmee u een berekening kunt uitvoeren. Een functie kan een van de
elementen of het enige element van een formule zijn.

Er zijn verschillende functiecategorieën, van financiële functies voor het berekenen
van rentepercentages, investeringswaarden, enzovoort, tot statistische functies voor
het berekenen van gemiddelden, waarschijnlijkheden, standaarddeviaties, enzovoort.
Voor meer informatie over de functiecategorieën in iWork, de bijbehorende functies en
vele voorbeelden van het gebruik daarvan, kiest u 'Help' > 'iWork-formules en -functies
Help' of 'Help' > 'iWork-gebruikershandleiding voor formules en functies'.

136

Hoofdstuk 6

Werken met formules in tabellen

background image

Hoofdstuk 6

Werken met formules in tabellen

137

U kunt een functie in het tekstveld van de formule-editor of in de formulebalk typen,
maar u kunt ook met behulp van de functiekiezer eenvoudig een functie aan een
formule toevoegen.

Hier kunt u een
functie selecteren
om er informatie over
weer te geven.

Hier kunt u een functie zoeken.

Hiermee wordt de geselecteerde functie ingevoegd.

Hier selecteert u de
categorie waarvan u de
bijbehorende functies
wilt weergeven.

Linkerpaneel: Hier worden de functiecategorieën weergegeven. Selecteer een
categorie om de bijbehorende functies weer te geven. De meeste categorieën
bevatten groepen verwante functies. De categorie Alle bevat alle functies,
weergegeven in alfabetische volgorde. De categorie Recent bevat de tien functies die u
als laatste via de functiekiezer hebt ingevoegd.
Rechterpaneel: Hier worden de functies zelf weergegeven. Selecteer een functie om
informatie over de functie weer te geven en deze desgewenst aan een formule toe te
voegen.
Onderste paneel: Hier wordt uitgebreide informatie weergegeven over de functie die
u hebt geselecteerd.

Een functie toevoegen via de functiekiezer

1

Plaats het invoegpunt in de formule-editor of formulebalk op de plaats waar u de

functie wilt toevoegen.

background image

Opmerking: Als in een formule een operator voor of na een functie vereist is en u geen
operator hebt toegevoegd, wordt automatisch de operator '+' ingevoegd. Indien nodig
kunt u de operator '+' selecteren en een andere operator typen.

2

Open de functiekiezer op een van de volgende manieren:

Klik in de formulebalk en klik vervolgens op de knop 'Functiekiezer'.

Â

Klik in de knoppenbalk op de knop 'Functie' en kies 'Toon functiekiezer' uit het

Â

venstermenu.
Kies 'Voeg in' > 'Functie' > 'Toon functiekiezer'.

Â

Kies 'Weergave' > 'Toon functiekiezer'.

Â

3

Selecteer een functiecategorie.

4

Kies een functie door er dubbel op te klikken. U kunt ook een functie selecteren en

vervolgens op 'Voeg functie in' klikken.

5

Vervang in de formule-editor of formulebalk alle plaatsaanduidingen voor argumenten

in de functie door waarden.

Als u de aanwijzer op de plaatsaanduiding
voor het argument 'uitgifte' plaatst,
verschijnt er hulpinformatie.

Plaatsaanduidingen voor
optionele argumenten zijn
lichtgrijs.

Klik hierop om een lijst met

geldige waarden weer te geven.

Een korte omschrijving van de waarde van een argument weergeven: Plaats de aanwijzer
op de plaatsaanduiding voor het argument. Informatie over het argument is ook
beschikbaar in het venster van de functiekiezer.
Een waarde opgeven voor een plaatsaanduiding voor een argument waarbij een
driehoekje wordt getoond
: Klik op het driehoekje en kies een waarde uit het
venstermenu. Als u informatie over een waarde in het venstermenu wilt bekijken,
plaatst u de aanwijzer op de waarde. Selecteer 'Functie-informatie' om helpinformatie
over de functie weer te geven.
Een waarde voor een willekeurige plaatsaanduiding voor een argument opgeven: Klik
op de plaatsaanduiding voor het argument en typ vervolgens een constante of
voeg een celverwijzing in (zie “Naar cellen verwijzen in formules” op pagina 139 voor
instructies). Als de plaatsaanduiding voor een argument een lichtgrijze kleur heeft, is
de bijbehorende waarde optioneel.

138

Hoofdstuk 6

Werken met formules in tabellen

background image

Hoofdstuk 6

Werken met formules in tabellen

139