Numbers - Fouten en waarschuwingen bij formules afhandelen

background image

Fouten en waarschuwingen bij formules afhandelen

Als een formule in een tabelcel onvolledig is, ongeldige celverwijzingen bevat of
anderszins onjuist is, of als een importbewerking een fout in een cel veroorzaakt,
wordt in Numbers een symbool in de cel weergegeven. Een blauw driehoekje in de
linkerbovenhoek van een cel geeft aan dat er een of meer waarschuwingen zijn. Een
rood driehoekje in het midden van een cel betekent dat de formule een fout bevat.

Foutberichten en waarschuwingen weergeven
Klik op het symbool.

m

Er verschijnt een berichtvenster waarin de fout of waarschuwing wordt vermeld.

Als u wilt dat Numbers een waarschuwing geeft wanneer een cel waarnaar in een
formule wordt verwezen leeg is, kiest u 'Numbers' > 'Voorkeuren' en schakelt u het
aankruisvak 'Toon waarschuwingen als formules naar lege cellen verwijzen' in het
paneel 'Algemeen' in.