Numbers - Snel berekeningen uitvoeren

background image

Snel berekeningen uitvoeren

Linksonder in het Numbers-venster kunt u de resultaten van algemene berekeningen
met waarden in twee of meer geselecteerde tabelcellen bekijken.

Snel een berekening uitvoeren

1

Selecteer twee of meer cellen in een tabel. De cellen hoeven niet aangrenzend te zijn.

De resultaten van de berekeningen die met de waarden in deze cellen worden
uitgevoerd, worden direct linksonder in het venster weergegeven.

De resultaten die linksonder
in het venster worden
weergegeven zijn gebaseerd
op de waarden in deze twee
geselecteerde cellen.

som: Toont de som van de numerieke waarden in de geselecteerde cellen.
gemid.: Toont het gemiddelde van de numerieke waarden in de geselecteerde cellen.
min: Toont de kleinste numerieke waarde in de geselecteerde cellen.
max: Toont de grootste numerieke waarde in de geselecteerde cellen.
aantal: Toont het aantal numerieke waarden en de datum- en tijdwaarden in de
geselecteerde cellen.
Lege cellen en cellen die andere typen waarden bevatten dan de waarden die
hierboven worden genoemd, worden in de berekeningen genegeerd.

2

Selecteer andere cellen om direct andere berekeningen uit te voeren.

Als u een bepaalde berekening erg handig vindt en in de tabel wilt opnemen, kunt
u deze als een formule aan een lege tabelcel toevoegen. Hiertoe sleept u eenvoudig
som, gemiddelde of een van de andere berekeningen linksonder in het venster naar
een lege cel. De cel hoeft zich niet in dezelfde tabel te bevinden als de cellen die in de
berekeningen zijn gebruikt.

132

Hoofdstuk 6

Werken met formules in tabellen

background image

Hoofdstuk 6

Werken met formules in tabellen

133