Numbers - Naar cellen verwijzen in formules

background image

Naar cellen verwijzen in formules

Met celverwijzingen kunt u de cellen aanduiden waarvan u de waarden in formules
wilt gebruiken. De cellen kunnen zich in dezelfde tabel bevinden als de formulecel, of
in een andere tabel op hetzelfde of een ander werkblad.

Celverwijzingen zien er niet altijd hetzelfde uit. De notatie is afhankelijk van
verschillende factoren, bijvoorbeeld of de celtabel kopteksten bevat, of naar één of
meerdere cellen wordt verwezen, enzovoort. Hieronder vindt u een overzicht van de
mogelijk notaties van celverwijzingen.

background image

Verwijzing

Notatie

Voorbeeld

Een willekeurige cel in de tabel
met de formule

De letter van de
verwijzingslabel, gevolgd
door het nummer van de
verwijzingslabel voor de cel

C55 verwijst naar de
vijfenvijftigste rij van de derde
kolom.

Een cel in een tabel met een rij
en een kolom met koptekst

De naam van de kolom, gevolgd
door de naam van de rij

2006 Omzet verwijst naar een
cel waarvan de rij de koptekst
'2006' en de kolom de koptekst
'Omzet' bevat.

Een cel in een tabel met
meerdere rijen of kolommen
met koptekst

De koptekst met kolommen of
rijen waarnaar u wilt verwijzen

Als de koptekst '2006' doorloopt
over twee kolommen ('Omzet'
en 'Kosten'), verwijst 2006 naar
alle cellen van de kolommen
'Omzet' en 'Kosten'.

Een celbereik

Een dubbele punt (:) tussen de
eerste en laatste cel van het
bereik en verwijzingslabels om
de cellen aan te duiden

B2:B5 verwijst naar vier cellen in
de tweede kolom.

Alle cellen in een rij

De naam van de rij of
rijnummer:rijnummer

1:1 verwijst naar alle cellen in de
eerste rij.

Alle cellen in een kolom

De letter of naam die de kolom
aanduidt

C verwijst naar alle cellen in de
derde kolom.

Alle cellen in een bereik van
rijen

Een dubbele punt (:) tussen
het nummer of de naam van
de eerste en laatste rij van het
bereik

2:6 verwijst naar alle cellen in
vijf rijen.

Alle cellen in een bereik van
kolommen

Een dubbele punt (:) tussen de
letter of de naam van de eerste
en laatste kolom van het bereik

B:C verwijst naar alle cellen in de
tweede en derde kolom.

Een cel in een andere tabel op
hetzelfde werkblad

De tabelnaam gevolgd door
twee keer een dubbele punt (::)
en vervolgens de celaanduiding

Tabel 2::B5 verwijst naar cel
B5 van de tabel met de naam
'Tabel 2'. Tabel 2::Inschrijving
2006
verwijst naar de naam van
een cel.

Een cel in een tabel op een
ander werkblad

De naam van het werkblad
gevolgd door twee keer een
dubbele punt (::), de tabelnaam
(als de celnaam meerdere keren
voorkomt in de spreadsheet),
nog twee keer een dubbele
punt en dan de celaanduiding

Werkblad 2::Tabel 2::Inschrijving
2006
verwijst naar een cel in
de tabel met de naam 'Tabel 2'
op het werkblad met de naam
'Werkblad 2'.

U kunt de naam van de tabel of het werkblad weglaten als de gebruikte celnamen
slechts één keer in de spreadsheet voorkomen.

140

Hoofdstuk 6

Werken met formules in tabellen

background image

Hoofdstuk 6

Werken met formules in tabellen

141

Wanneer u verwijst naar een cel die deel uitmaakt van een koptekstrij of -kolom die
meerdere rijen of kolommen omvat, gebeurt het volgende:

De naam van de koptekstcel die zich het dichtst bij de cel met de verwijzing

Â

bevindt wordt gebruikt. Als een tabel bijvoorbeeld twee koptekstrijen heeft waarbij
B1 'Hond' en B2 'Kat' bevat, wordt, wanneer u een formule met 'Hond' bewaart, in
plaats daarvan 'Kat' gebruikt.
Als 'Kat' echter ook in een andere koptekstcel in de spreadsheet voorkomt, blijft

Â

'Hond' behouden.