Numbers - De elementen van formules

background image

Werken met formules in tabellen

background image

Hoofdstuk 6

Werken met formules in tabellen

131

16: Dit is een numerieke constante.

Â

Functies zijn vooraf gedefinieerde, benoemde bewerkingen zoals SOM en
GEMIDDELDE. Als u een functie wilt gebruiken, voert u de naam van de functie in en
voert u tussen de haakjes na de naam de vereiste argumenten in. Met argumenten
geeft u de waarden op die door de functie worden gebruikt als de bewerkingen
worden uitgevoerd.
=SOM(A2:A10): In deze formule wordt de functie SOM gebruikt om de waarden in
een bereik van cellen (negen cellen in de eerste kolom) bij elkaar op te tellen.
A2:A10: Deze celverwijzing verwijst naar de waarden in cel A2 tot en met A10.

Voor informatie over

Zie

Meteen de som, het gemiddelde, de minimum-
of maximumwaarde en de telling van waarden
in geselecteerde cellen tonen en de formule
waarmee deze waarden zijn afgeleid desgewenst
bewaren

“Snel berekeningen uitvoeren” op pagina 132

Snel een formule toevoegen waarmee de
som, het gemiddelde, de minimum- of
maximumwaarde, de telling of het product van
waarden in geselecteerde cellen wordt getoond

“Werken met vooraf gedefinieerde snelle
formules” op pagina 133

Hulpmiddelen en technieken voor het aanmaken
en wijzigen van formules

“Formules toevoegen en bewerken met de
formule-editor” op pagina 134
“Formules toevoegen en bewerken met de
formulebalk” op pagina 135
“Functies aan formules toevoegen” op pagina 136
“Formules verwijderen” op pagina 139

De honderden functies in iWork en voorbeelden
van het gebruik van deze functies voor financiële,
technische, statistische en andere berekeningen

'Help' > 'iWork-formules en -functies Help'
'Help' > 'iWork-gebruikershandleiding voor
formules en functies'

Verschillende typen celverwijzingen toevoegen
aan een formule

“Naar cellen verwijzen in formules” op pagina 139
“Formules aanmaken en bewerken met behulp
van de muis en het toetsenbord” op pagina 141
“Onderscheid maken tussen absolute en relatieve
celverwijzingen” op pagina 142

Werken met operatoren in formules

“Rekenkundige operatoren” op pagina 143
“Vergelijkingsoperatoren” op pagina 144

Formules of de berekende waarden naar andere
tabelcellen kopiëren of verplaatsen

“Formules en berekende waarden kopiëren of
verplaatsen” op pagina 145

Formules en elementen van formules zoeken

“Alle formules in een spreadsheet bekijken” op
pagina 145
“Elementen van formules zoeken en
vervangen” op pagina 146