Numbers - Regels voor voorwaardelijke opmaak definiëren

background image

Regels voor voorwaardelijke opmaak definiëren

Een regel voor voorwaardelijke opmaak wordt gebruikt om te aan te geven wanneer
bepaalde cellen een testwaarde bevatten. Een testwaarde kan een specifieke waarde
zijn die u opgeeft of een waarde die overeenkomt met een waarde in een bepaalde
tabelcel. De regel bepaalt de opmaak die aan de cellen wordt toegekend wanneer ze
de testwaarde bevatten.

Een regel definiëren

1

Selecteer een of meer cellen.

2

Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk, klik op de knop 'Celinfo' en klik vervolgens

op 'Toon regels'.
U kunt ook 'Opmaak' > 'Toon regels voor voorwaardelijke opmaak' kiezen.

3

Kies een optie uit het venstermenu 'Kies een regel'.

De opties in het bovenste gedeelte van het menu zijn bedoeld voor numerieke
waarden. Opties in het middelste gedeelte zijn voor tekstwaarden. De optie 'Met
datums' is voor datums.

4

Als u een specifieke testwaarde wilt opgeven, typt u de waarde in het veld rechts van

het venstermenu.

background image

U kunt ook de waarde in een tabelcel als testwaarde gebruiken. U doet dit door op het
kleine blauwe cirkeltje in het waardeveld te klikken.

Klik hierop om een tabelcel te selecteren.

Het celverwijzingsveld wordt weergegeven.

Geef een celverwijzing op door op een tabelcel te klikken. U kunt ook een
celverwijzing typen en op de Return-toets drukken. Zie “Naar cellen verwijzen in
formules” op pagina 139 voor informatie over het typen van celverwijzingen.

Voor de regel 'Tussen' moet u twee testwaarden opgeven. De opmaak wordt
toegepast als een van beide getallen of een tussenliggend getal in de cel of cellen
voorkomt.
Voordat u een testwaarde voor de regel 'Met datums' opgeeft, moet u opties kiezen
uit de venstermenu's aan weerszijden van het testwaardeveld.

5

Om opmaak op te geven die moet worden toegepast wanneer cellen de testwaarde

bevatten, klikt u op 'Wijzig'.

Kleurenvak 'Tekst': Klik hier om de kleur te selecteren die aan celwaarden moet
worden toegekend.
Knoppen voor lettertypestijlen: Klik op 'B' om celwaarden vet weer te geven, op 'I'
om celwaarden cursief weer te geven, op 'U' om celwaarden te onderstrepen of op 'T'
om celwaarden door te halen.

92

Hoofdstuk 4

Werken met tabelcellen

background image

Hoofdstuk 4

Werken met tabelcellen

93

Kleurenvak 'Vulling': Klik hier om een vulkleur voor een cel te selecteren.
In het voorbeeldvak wordt het effect van uw selectie weergegeven. Als u tevreden
bent met het resultaat, klikt u op 'Gereed'.

6

Om nog een regel toe te voegen, klikt u op de knop met het plusteken en herhaalt u

stap 3 t/m 5.

Als er meer dan één regel voor een cel is gedefinieerd en de waarde in de cel aan de
voorwaarden van meerdere regels voldoet, gebeurt het volgende:

De tekstkleur die wordt toegekend is de tekstkleur die is gekoppeld aan de

Â

bovenste regel waarvoor een tekstkleur is opgegeven.
De lettertypestijl die wordt toegekend is de lettertypestijl die is gekoppeld aan de

Â

bovenste regel waarvoor een lettertypestijl is opgegeven.
De vulkleur die wordt toegekend is de vulkleur die is gekoppeld aan de bovenste

Â

regel waarvoor een vulkleur is opgegeven.

Als de opgegeven tekstkleur aan een celwaarde is toegekend en u nieuwe tekst in
de cel typt achter het invoegpunt en de tekstkleur wijzigt in de opmaakbalk of het
infovenster 'Tekst', wordt de nieuwe tekst in de nieuwe tekstkleur weergegeven, maar
houdt de bestaande tekst de kleur die is ingesteld door de regel.