Numbers - De schaal van een aangepaste getalnotatie definiëren

background image

De schaal van een aangepaste getalnotatie definiëren

Met het Schaal-element kunt u een getal in een tabelcel weergeven met de
schaalconventies van een percentage, een wetenschappelijke notatie of een andere
notatie.

Het Schaal-element gebruiken

1

Voeg het toe zoals beschreven in “Een aangepaste getalnotatie definiëren” op

pagina 111.

2

Selecteer het in het notatieveld, klik op het driehoekje en kies vervolgens een optie.

Wanneer u een notatie met een Schaal-element toepast op een cel die al een
waarde bevat, verandert de oorspronkelijke waarde niet (hij wordt alleen anders
weergegeven). Wanneer u dezelfde notatie op een lege cel toepast en daarna een
waarde aan de cel toevoegt, wordt de waarde werkelijk aangepast aan de opgegeven
schaal. In de volgende tabel wordt dit verschil verder geïllustreerd.

116

Hoofdstuk 4

Werken met tabelcellen

background image

Hoofdstuk 4

Werken met tabelcellen

117

Schaaloptie

Als u 12000 in een
tabelcel typt

Is de werkelijke
waarde

Is de weergegeven
waarde

Procent

En de optie later
toepast

1200000%

1200000

Nadat u de optie hebt
toegepast

1200000%

12000

Procent (%)

En de optie later
toepast

1200000%

1200000%

Nadat u de optie hebt
toegepast

12000%

12000%

Honderden

En de optie later
toepast

12000

120

Nadat u de optie hebt
toegepast

12000

120

Honderden (C)

En de optie later
toepast

12000

120C

Nadat u de optie hebt
toegepast

12000

120C

Duizenden

En de optie later
toepast

12000

12

Nadat u de optie hebt
toegepast

12000

12

Duizenden (K)

En de optie later
toepast

12000

12K

Nadat u de optie hebt
toegepast

12000

12K

Miljoenen

En de optie later
toepast

12000

0

Nadat u de optie hebt
toegepast

12000

0

Miljoenen (M)

En de optie later
toepast

12000

0M

Nadat u de optie hebt
toegepast

12000

0M

Miljarden

En de optie later
toepast

12000

0

Nadat u de optie hebt
toegepast

12000

0

background image

Schaaloptie

Als u 12000 in een
tabelcel typt

Is de werkelijke
waarde

Is de weergegeven
waarde

Miljarden (B)

En de optie later
toepast

12000

0B

Nadat u de optie hebt
toegepast

12000

0B

Biljoenen

En de optie later
toepast

12000

0

Nadat u de optie hebt
toegepast

12000

0

Biljoenen (T)

En de optie later
toepast

12000

0T

Nadat u de optie hebt
toegepast

12000

0T

Wetenschappelijk

En de optie later
toepast

12000

1E+0,4

Nadat u de optie hebt
toegepast

12000

1E+0,4