Numbers - Werken met eigen notaties voor de weergave van waarden in tabelcellen

background image

Werken met eigen notaties voor de weergave van waarden in

tabelcellen

U kunt zelf notaties voor de weergave van getallen, tekst, datums en tijd definiëren.
Zelfgemaakte celnotaties, de zogenaamde aangepaste notaties, worden weergegeven
in het celnotatievenstermenu in de opmaakbalk.

Aangepaste notaties worden ook weergegeven in het venstermenu 'Celnotatie' in het
infovenster 'Cel'.

Voor informatie over

Zie

Een aangepaste getalnotatie definiëren die een
valutasymbool, het gewenste aantal decimalen
en andere weergavekenmerken op een getal in
een tabelcel toepast

“Een aangepaste getalnotatie definiëren” op
pagina 111
“Het Gehele getallen-element van een
aangepaste getalnotatie definiëren” op pagina 114
“Het Decimalen-element van een aangepaste
getalnotatie definiëren” op pagina 115
“De schaal van een aangepaste getalnotatie
definiëren” op pagina 116

Een aangepaste getalnotatie definiëren die
afhankelijk is van de waarde van een getal in een
tabelcel

“Voorwaarden aan een aangepaste getalnotatie
koppelen” op pagina 118

Een aangepaste datum- en tijdnotatie definiëren
waarmee u bepaalt hoe dagen, maanden,
jaren, uren, minuten en andere aspecten van
een datum of tijd in een tabelcel worden
weergegeven

“Een aangepaste datum- en tijdnotatie
definiëren” op pagina 120

Tekst definiëren die u naast een waarde in een
tabelcel wilt weergeven

“Een aangepaste tekstnotatie definiëren” op
pagina 121

De aangepaste notaties die u definieert beheren

“Een aangepaste celnotatie wijzigen” op
pagina 122
“Aangepaste celnotaties verwijderen of de
volgorde of naam ervan wijzigen” op pagina 123