Numbers - Een tabelcel automatisch vullen

background image

Een tabelcel automatisch vullen

U kunt een of meer cellen automatisch vullen op basis van de inhoud van een
aangrenzende cel.

Manieren om tabelcellen automatisch te vullen:
Om de inhoud en achtergrond van een cel naar aangrenzende cellen te kopiëren,

m

selecteert u de cel en sleept u de greep (het kleine cirkeltje in de rechterbenedenhoek
van de cel) over de cellen waarnaar u de inhoud en achtergrond wilt kopiëren.
De gegevens, celnotatie, formules en vullingen uit de geselecteerde cel worden
geplakt. Opmerkingen worden echter niet geplakt. Als de doelcel gegevens bevat,
worden deze gegevens automatisch overschreven met de waarden die u kopieert.
Om de inhoud en achtergrond van een cel naar een of meer cellen in dezelfde rij of

m

kolom te kopiëren, selecteert u twee of meer aangrenzende cellen en gaat u op een
van de volgende manieren te werk:
Voeg in > Vulling > Vul rechts: Hiermee kent u de waarde uit de meest linkse
geselecteerde cel toe aan de overige geselecteerde cellen.

88

Hoofdstuk 4

Werken met tabelcellen

background image

Hoofdstuk 4

Werken met tabelcellen

89

Voeg in > Vulling > Vul links: Hiermee kent u de waarde uit de meest rechtse
geselecteerde cel toe aan de overige geselecteerde cellen.
Voeg in > Vulling > Vul omhoog: Hiermee kent u de waarde uit de onderste
geselecteerde cel toe aan de overige geselecteerde cellen.
Voeg in > Vulling > Vul omlaag: Hiermee kent u de waarde uit de bovenste
geselecteerde cel toe aan de overige geselecteerde cellen.
De gegevens, celnotatie, formules en vullingen uit de geselecteerde cel worden
geplakt. Opmerkingen worden echter niet geplakt. Als de doelcel gegevens bevat,
worden deze gegevens automatisch overschreven met de waarden die u kopieert.
U kunt ook waarden aan cellen toevoegen op basis van waardepatronen. Als een cel

m

bijvoorbeeld de naam van een dag of maand bevat, kunt u deze cel selecteren en
naar rechts of beneden slepen om de naam van de volgende dag of maand in de
aangrenzende cel in te voegen.
Selecteer twee of meer cellen voordat u sleept om de nieuwe waarden te baseren
op numerieke patronen. Als u bijvoorbeeld twee cellen met de waarden '1' en '2'
selecteert, worden in de twee aangrenzende cellen de waarden '3' en '4' ingevoegd
wanneer u de greep over deze cellen sleept. Als de twee geselecteerde cellen de
waarden '1' en '4' bevatten, worden aan de twee aangrenzende cellen de waarden '7'
en '10' toegevoegd (bij de volgende waarde wordt steeds 3 opgeteld).
Met automatisch vullen wordt geen blijvende relatie tot stand gebracht tussen cellen
in de groep. Nadat u cellen automatisch hebt gevuld, kunt u de inhoud van elke cel
afzonderlijk aanpassen.