Numbers - De rand van tabelcellen opmaken

background image

De rand van tabelcellen opmaken

U kunt de lijndikte en kleur van celranden wijzigen. U kunt ook de rand van een
willekeurige cel verbergen.

Randen van tabelcellen opmaken

1

Selecteer de randsegmenten van de cel die u wilt opmaken. Zie “Een rand van een

tabelcel selecteren” op pagina 62 voor instructies.

2

Gebruik de regelaars in de opmaakbalk of in het infovenster 'Tabel'.

Hiermee stelt u een
kleur voor de lijn in.

Hiermee stelt u een stijl voor de lijn in.

Hiermee stelt u de lijndikte in.

Venstermenu voor de lijnkleur: Hier stelt u een kleur voor de lijn in. Kies 'Geen' om de
randen te verbergen.
Venstermenu voor de lijndikte: Hier stelt u de gewenste lijndikte in.
Kleurenvak: Hiermee kiest u een lijnkleur.
Als u op het kleurenvak in de opmaakbalk klikt, wordt een kleurentabel weergegeven.
U kunt een kleur instellen door in deze tabel op een kleur te klikken of door op 'Toon
kleuren' te klikken om het venster 'Kleuren' te openen. Dit venster bevat aanvullende
kleuropties.

Als u in het infovenster 'Tabel' op het kleurenvak klikt, wordt het venster 'Kleuren'
geopend. In “Het venster 'Kleuren'” op pagina 25 leest u hoe u deze functie gebruikt.