Numbers - Afbeeldingen of kleuren aan tabelcellen toevoegen

background image

Afbeeldingen of kleuren aan tabelcellen toevoegen

U kunt een afbeelding of kleur toevoegen aan afzonderlijke tabelcellen of aan een
hele tabel.

Een afbeelding of kleur aan een tabelcel toevoegen

1

Selecteer de cel.

2

Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk en klik vervolgens op de knop 'Tabelinfo'.

3

Kies 'Afbeeldingsvulling' uit het venstermenu 'Celachtergrond' om een afbeelding toe

te voegen. Zie “Een object met een afbeelding vullen” op pagina 255 voor instructies.

4

Kies 'Vulkleur' of 'Verlooptint' uit het venstermenu 'Celachtergrond' om een

achtergrondkleur toe te voegen. Zie “Een effen kleur als vulling voor een object
gebruiken” op pagina 253 en “Een verlooptint als vulling voor een object gebruiken”
voor meer informatie.

Tabelcellen samenvoegen

Als u tabelcellen samenvoegt, worden aangrenzende cellen tot één cel gecombineerd.
Hierbij verdwijnen de randen tussen de cellen, zodat ze als één cel worden
beschouwd.