Numbers - Rijen in een tabel sorteren

background image

Rijen in een tabel sorteren

U kunt de waarden van bepaalde of alle cellen in een kolom in oplopende of
aflopende volgorde sorteren. De rijen die de cellen bevatten die worden gesorteerd,
worden opnieuw geordend. Cellen met koptekst worden echter niet gesorteerd.

Bij sorteren wordt rekening gehouden met verborgen rijen en kolommen.

Manieren om te sorteren:
Om een tabel te sorteren door de volgorde van cellen in een kolom te wijzigen, kiest

m

u 'Sorteer oplopend' of 'Sorteer aflopend' uit het venstermenu van de verwijzingslabel
van de kolom.
U kunt ook in een tabel klikken en vervolgens op 'Reorganiseer' in de knoppenbalk
klikken, of 'Toon meer opties' kiezen uit het venstermenu van een verwijzingslabel
om het reorganisatievenster te openen. Klik op het driehoekje naast 'Sorteer' om de
sorteerregelaars weer te geven. Kies 'Sorteer hele tabel' uit het venstermenu en kies
vervolgens een kolom en sorteervolgorde uit de andere venstermenu's.

Om slechts een deel van een tabel te sorteren, selecteert u de rijen die u wilt sorteren,

m

opent u het reorganisatievenster en kiest u 'Sorteer geselecteerde rijen' uit het
venstermenu. Kies vervolgens een sorteerkolom en sorteervolgorde uit de andere
venstermenu's.
Om waarden opnieuw te sorteren nadat u ze hebt gewijzigd, opent u het

m

reorganisatievenster en klikt u op 'Sorteer nu'.
Om de tabel te sorteren op één kolom en vervolgens de resultaten opnieuw te

m

sorteren op een andere kolom, opent u het reorganisatievenster en kiest u een optie
uit de drie vervolgmenu's. Vervolgens klikt u op de knop met het plusteken en kiest u
opties voor de tweede sortering.
Om de aanvullende sorteercriteria toe te passen, klikt u opnieuw op de knop met het
plusteken.

In de onderstaande tabel wordt beschreven hoe verschillende typen gegevens in
oplopende of aflopende volgorde worden gesorteerd.

74

Hoofdstuk 3

Werken met tabellen

background image

Hoofdstuk 3

Werken met tabellen

75

Gegevens

Oplopende volgorde

Aflopende volgorde

Tekst

aA-zZ

Zz-Aa

Datums

Jaar (minst recent eerst),
vervolgens de maand (januari
eerst) en vervolgens de dag
(1-31)

Jaar (meest recent eerst),
vervolgens de maand
(december eerst) en vervolgens
de dag (31-1)

Numbers

-2, -1, 0, 1, enzovoort

1, 0, -1, -2, enzovoort

Cellen die alleen tekst bevatten,
gemengd met cellen die alleen
getallen bevatten

-2, -1, 0, 1, enzovoort en
vervolgens aA-zZ

Zz-Aa, vervolgens 1, 0, -1, -2,
enzovoort

Cellen die tekst en getallen door
elkaar bevatten

Eerst waarden die beginnen met
getallen (1z, 1Z, a1, A1)

Eerst waarden die beginnen met
tekst (A1, a1, 1A, 1z)

Lege cellen

Onderaan

Onderaan

Booleaans (WAAR, ONWAAR)

Onder tekst en boven een lege
cel

Boven tekst