Numbers - Rijen en kolommen ordenen

background image

Rijen en kolommen ordenen

U kunt de verwijzingslabel van een rij of kolom gebruiken om de rij of kolom naar een
andere positie in dezelfde tabel of naar een andere tabel te verplaatsen of te kopiëren.

Manieren om rijen en kolommen te ordenen:
Om een kolom of rij naar een andere positie in dezelfde tabel of een andere tabel

m

te verplaatsen, klikt u op de verwijzingslabel van de kolom of rij, en sleept u de
verwijzingslabel terwijl u de muisknop ingedrukt houdt. Wanneer de vet weergegeven
lijn op de plek waar u de kolom of rij wilt invoegen is gemarkeerd, laat u de label los.
Om een kopie van een rij of kolom elders in de tabel of in een andere tabel in te

m

voegen, klikt u op de verwijzingslabel en houdt u vervolgens de Option-toets en de
verwijzingslabel ingedrukt terwijl u de kolom of rij naar de gewenste positie sleept.
U kunt ook één cel of een groep aangrenzende cellen binnen de tabel of naar
een andere tabel kopiëren of verplaatsen. Zie “Cellen kopiëren en verplaatsen” op
pagina 96 voor instructies.