Numbers - Rijen aan een tabel toevoegen

background image

Rijen aan een tabel toevoegen

U kunt rijen in een tabel of aan het einde van een tabel invoegen.

In tabellen met een voettekstrij worden de rijen die u onderaan toevoegt boven de
voettekstrij geplaatst. Als er filtercriteria aan de tabel zijn verbonden, kunt u alleen
nieuwe rijen toevoegen als de rijen niet zijn gefilterd. Zie “Rijen in een tabel filteren” op
pagina 75 voor instructies.

Als alle tabelcellen in een kolom boven de nieuwe rij dezelfde formule of celfunctie
bevatten, wordt deze overgenomen in de nieuwe rij.

Manieren om rijen toe te voegen:
Om een rij in te voegen boven een geselecteerde cel, drukt u op Option + Pijl-

m

omhoog.
Om een rij in te voegen onder een geselecteerde cel, drukt u op Option + Pijl-omlaag.
U kunt één rij invoegen boven of onder een bepaalde rij door de aanwijzer op de

m

verwijzingslabel van een rij te plaatsen en zo de menupijl weer te geven. Vervolgens
klikt u op de pijl en kiest u 'Voeg rij boven toe' of 'Voeg rij onder toe' uit het
venstermenu.
U kunt ook klikken in een rij en vervolgens 'Tabel' > 'Voeg rij boven toe' of 'Tabel' >
'Voeg rij onder toe' kiezen.
Om meerdere rijen toe te voegen, selecteert u het aantal rijen dat u wilt toevoegen

m

(selecteer drie rijen als u drie rijen wilt toevoegen). Om rijen toe te voegen na een
bepaalde rij, zorgt u dat de onderste geselecteerde rij de rij is waarachter de nieuwe
rijen moeten komen. Om vóór een bepaalde rij de rijen toe te voegen, zorgt u dat
de bovenste geselecteerde rij de rij is waarvoor de nieuwe rijen moeten komen. Kies
vervolgens 'Tabel' > 'Voeg rijen boven toe' of 'Tabel' > 'Voeg rijen onder toe'.
Om onder aan de tabel een rij toe te voegen, selecteert u de laatste cel en drukt u op

m

de Return-toets. Druk tweemaal op de Return-toets als u de celwaarde zojuist hebt
toegevoegd of gewijzigd en u de cel nog steeds aan het bewerken bent.
Als het aankruisvak 'Naar volgende cel met Return-toets' niet is ingeschakeld in het
gedeelte 'Tabelopties' van het infovenster 'Tabel', drukt u op de Tab-toets als u zich in
de laatste cel van de rij bevindt.

background image

Om een of meer rijen aan het einde van de tabel toe te voegen, gebruikt u de rijgreep

m

linksonder. Deze verschijnt wanneer u een cel hebt geselecteerd.
Om een rij onder aan de tabel toe te voegen, klikt u eenmaal op de rijgreep.
Om meerdere rijen aan het einde van de tabel toe te voegen, sleept u de rijgreep of de
kolom- en rijgreep (rechtsonder) omlaag.
Om tegelijkertijd rijen en kolommen toe te voegen, sleept u de kolom- en rijgrepen
diagonaal.
U kunt cellen in twee gelijke rijen splitsen. In “

m

Tabelcellen splitsen” op pagina 95 wordt

beschreven hoe u dit doet.