Numbers - Kolommen aan een tabel toevoegen

background image

Kolommen aan een tabel toevoegen

Manieren om kolommen toe te voegen:
Om een kolom in te voegen na een geselecteerde cel, drukt u op Option + Pijl-rechts.

m

Om een kolom in te voegen vóór een geselecteerde cel, drukt u op Option + Pijl-links.
Om één kolom toe te voegen, plaatst u de aanwijzer op de verwijzingslabel van een

m

kolom om de menupijl weer te geven. Vervolgens klikt u op de pijl en kiest u 'Voeg
kolom links toe' of 'Voeg kolom rechts toe' uit het venstermenu. U kunt ook een rij
selecteren en deze commando's vervolgens uit het Tabel-menu kiezen.
Om meerdere kolommen toe te voegen, selecteert u het aantal kolommen dat u

m

wilt toevoegen (selecteer drie kolommen als u drie kolommen wilt toevoegen). Om
kolommen toe te voegen na een bepaalde kolom, zorgt u dat de uiterst rechtse
geselecteerde kolom de kolom is waarachter de nieuwe kolommen moeten komen.
Om vóór een bepaalde kolom de kolommen toe te voegen, zorgt u dat de uiterst
linkse geselecteerde kolom de kolom is waarvoor de nieuwe kolommen moeten
komen. Vervolgens kiest u een van de hierboven beschreven commando's.
Als u het aankruisvak 'Naar volgende cel met Return-toets' in het infovenster 'Tabel'

m

hebt ingeschakeld, kunt u de Tab-toets gebruiken om een kolom aan de rechterkant
van de tabel toe te voegen.
Hiervoor drukt u eenmaal op de Tab-toets terwijl de laatste cel is geselecteerd. Druk
tweemaal op de Tab-toets als u de celwaarde net hebt toegevoegd of gewijzigd en u
de cel nog aan het wijzigen bent.
Om een of meer kolommen aan de rechterkant van de tabel toe te voegen, gebruikt u

m

de kolomgreep rechtsboven. Deze verschijnt wanneer u een cel hebt geselecteerd.
Om een kolom aan de rechterkant van de tabel toe te voegen, klikt u op de kolomgreep.
Om meerdere kolommen toe te voegen aan de rechterkant van de tabel, sleept u de
kolomgreep of de kolom- en rijgreep (rechtsonder) naar rechts.
Om tegelijkertijd rijen en kolommen toe te voegen, sleept u de kolom- en rijgrepen
diagonaal.

66

Hoofdstuk 3

Werken met tabellen

background image

Hoofdstuk 3

Werken met tabellen

67

U kunt cellen in twee gelijke kolommen splitsen. In “

m

Tabelcellen splitsen” op pagina 95

wordt beschreven hoe u dit doet.