Numbers - Een rij of kolom verwijderen

background image

Een rij of kolom verwijderen

Er zijn verschillende manieren om een of meerdere rijen of kolommen in een tabel te
verwijderen.

Manieren om rijen of kolommen te verwijderen:
Selecteer een of meer rijen of kolommen of een cel in een rij of kolom en kies 'Tabel' >

m

'Verwijder rij' of 'Tabel' > 'Verwijder kolom'.
Om één rij of kolom te verwijderen, plaatst u de aanwijzer op de verwijzingslabel

m

van een rij om de menupijl weer te geven. Vervolgens klikt u op de pijl en kiest u
'Verwijder rij of 'Verwijder kolom' uit het venstermenu.
Om een aantal aangrenzende rijen of kolommen te verwijderen, selecteert u de

m

gewenste rijen of kolommen en kiest u vervolgens 'Verwijder geselecteerde rijen' of
'Verwijder geselecteerde kolommen' uit het venstermenu van de verwijzingslabel van
een van de geselecteerde rijen of kolommen.
Om lege rijen te verwijderen, sleept u de rijgreep linksonder of de kolomgreep

m

rechtsonder omhoog.
Om rijen inclusief de inhoud te verwijderen, houdt u de Option-toets ingedrukt terwijl
u sleept.
Om lege kolommen te verwijderen, sleept u de kolomgreep rechtsboven naar links.

m

Om kolommen inclusief de inhoud te verwijderen, houdt u de Option-toets ingedrukt
terwijl u sleept.