Numbers - De grootte van een rij of kolom wijzigen

background image

De grootte van een rij of kolom wijzigen

U kunt de grootte van alle rijen en kolommen in een tabel aanpassen, zodat alle rijen
en kolommen even groot zijn. U kunt ook alleen het formaat van bepaalde rijen of
kolommen in een tabel wijzigen.

Manieren om de grootte van rijen en kolommen te wijzigen:
Om alle rijen even groot te maken, selecteert u de tabel of een of meer kolommen en

m

kiest u vervolgens 'Tabel' > 'Verdeel rijen gelijkmatig'.
Om alle kolommen even groot te maken, selecteert u de tabel of een of meer rijen en

m

kiest u vervolgens 'Tabel' > 'Verdeel kolommen gelijkmatig'.
Om de grootte van één rij te wijzigen, sleept u de onderrand van de verwijzingslabel

m

van de gewenste rij omhoog of omlaag.
U kunt ook een cel in de rij selecteren en de gewenste waarde opgeven in het veld
'Rijhoogte' in het infovenster 'Tabel'.
Om de grootte van één kolom te wijzigen, sleept u de rechterrand van de

m

verwijzingslabel van de gewenste kolom naar links of rechts.
U kunt ook een cel in de kolom selecteren en de gewenste waarde opgeven in het
veld 'Kolombreedte' in het infovenster 'Tabel'.
Om een aantal rijen even groot te maken, selecteert u een of meer cellen in de

m

gewenste rijen en kiest u 'Tabel' > 'Verdeel rijen gelijkmatig'. De rijen hoeven niet
aangrenzend te zijn.
U kunt ook de onderrand van de verwijzingslabel van één van de rijen omhoog
of omlaag slepen, of de gewenste waarde opgeven in het veld 'Rijhoogte' in het
infovenster 'Tabel'.
Om een aantal kolommen even groot te maken, selecteert u een of meer cellen

m

in de gewenste kolommen en kiest u 'Tabel' > 'Verdeel kolommen gelijkmatig'. De
kolommen hoeven niet aangrenzend te zijn.
U kunt ook de rechterrand van de verwijzingslabel van één van de kolommen naar
links of naar rechts slepen, of de gewenste waarde opgeven in het veld 'Rijhoogte' in
het infovenster 'Tabel'.

background image

Om een rij of kolom te verkleinen om overbodige ruimte te verwijderen wanneer

m

celwaarden de cellen niet helemaal vullen, selecteert u een cel en klikt u op de
gewenste knop voor vulling in het infovenster 'Tabel'. U kunt ook dubbel klikken op
het scheidingsteken van een verwijzingslabel van een kolom of rij.
Zie “Inhoud weergeven die niet in de tabelcel past” op pagina 89 voor opties als de
celinhoud wordt afgekapt na een formaatwijziging.
Als u het formaat van kolommen en rijen wilt wijzigen door randsegmenten te slepen,

m

kiest u 'Sta randselectie toe' uit het venstermenu van de knop voor het opmaken van
randen in de opmaakbalk of kiest u 'Tabel' > 'Sta randselectie toe'.
Selecteer de tabel, klik en sleep een horizontale of verticale rand.