Numbers - Een rij of kolom in een tabel selecteren

background image

Een rij of kolom in een tabel selecteren

U kunt rijen en kolommen selecteren met behulp van de verwijzingslabels.

Een gehele rij of kolom selecteren

1

Selecteer een willekeurige tabelcel zodat de verwijzingslabels worden weergegeven.

2

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Om een kolom te selecteren, klikt u op de verwijzingslabel boven de kolom.

Â

Om een rij te selecteren, klikt u op de verwijzingslabel links naast de rij.

Â