Numbers - Werkbladen en de bijbehorende gegevens opnieuw ordenen

background image

Werkbladen en de bijbehorende gegevens opnieuw ordenen

In het paneel 'Werkbladen' kunt u werkbladen verplaatsen en de volgorde van
tabellen en diagrammen in de werkbladen wijzigen. U kunt tabellen en diagrammen
ook van het ene werkblad naar het andere verplaatsen.

Het wijzigen van de volgorde van tabellen en diagrammen in het paneel 'Werkbladen'
heeft geen effect op de positie van de tabellen en diagrammen in het werkgebied.
U kunt bijvoorbeeld in het paneel ’Werkbladen' de diagrammen naast de tabellen
plaatsen waarvan ze zijn afgeleid of tabellen weergeven in de volgorde waarin u ze
wilt bewerken. In het werkgebied wilt u deze onderdelen echter wellicht in een andere
volgorde weergeven (bijvoorbeeld wanneer u de spreadsheet opmaakt om af te
drukken).

Manieren om werkbladen te ordenen in het paneel 'Werkbladen':
Om een werkblad te verplaatsten, selecteert u het en sleept u het vervolgens naar

m

een andere positie in het paneel. Tijdens het slepen worden andere werkbladen
automatisch opgeschoven.
U kunt ook meerdere werkbladen tegelijk selecteren en deze als groep verplaatsen.

44

Hoofdstuk 2

Numbers-spreadsheets aanmaken, bewaren en ordenen

background image

Hoofdstuk 2

Numbers-spreadsheets aanmaken, bewaren en ordenen

45

Om werkbladen te kopiëren (of te knippen) en te plakken, selecteert u de werkbladen,

m

kiest u 'Wijzig' > 'Knip' of 'Wijzig' > 'Kopieer'. Vervolgens selecteert u het werkblad
waarachter u de werkbladen wilt invoegen die u verplaatst en kiest u 'Wijzig' > 'Plak'.
Om een of meer bij een werkblad behorende tabellen of diagrammen te verplaatsen,

m

selecteert u ze en sleept u ze naar een nieuwe positie in hetzelfde werkblad of een
ander werkblad.
U kunt ook knippen en plakken of kopiëren en plakken om tabellen en diagrammen in
het paneel te verplaatsen.

Om een object in een werkblad in de spreadsheet te verplaatsen, selecteert u het
object en sleept u het naar een andere locatie of verplaatst u het object door middel
van knippen en plakken of kopiëren en plakken. Als u een spreadsheet wilt afdrukken
of als pdf wilt bewaren en daarbij bepaalde objecten op bepaalde pagina's wilt
opnemen, volgt u de instructies in “Een werkblad in pagina's verdelen” op pagina 46.