Numbers - Spreadsheets ordenen met behulp van werkbladen

background image

Spreadsheets ordenen met behulp van werkbladen

Vergelijkbaar met de hoofdstukken in een boek kunt u de gegevens in een
spreadsheet door middel van werkbladen indelen in werkbare gedeelten. Zo kunt u
de diagrammen in hetzelfde werkblad plaatsen als de tabellen die de gegevens voor
de diagrammen bevatten. Of u kunt alle tabellen en diagrammen juist in afzonderlijke
werkbladen opnemen. Of misschien wilt u de contactgegevens van uw zakenpartners
gescheiden houden van de contactgegevens van uw vrienden en kennissen (en deze
dus in afzonderlijke werkbladen opnemen).

42

Hoofdstuk 2

Numbers-spreadsheets aanmaken, bewaren en ordenen

background image

Hoofdstuk 2

Numbers-spreadsheets aanmaken, bewaren en ordenen

43

De werkbladen in een spreadsheet en de tabellen en diagrammen in elk werkblad
worden weergegeven in het paneel 'Werkbladen' aan de linkerkant van het venster.

Als u hierop klikt, toont

of verbergt u de tabellen

en diagrammen in het

paneel 'Werkbladen'.

Door deze greep
naar links of rechts
te slepen, wijzigt u
de grootte van het
paneel 'Werkbladen'.

Om een tabel of diagram te
selecteren en in het venster
weer te geven, klikt u erop
in het werkgebied van het
werkblad.

In dit paneel worden alleen de tabellen en diagrammen voor de werkbladen
weergegeven, niet de eventuele tekst, afbeeldingen of andere objecten die in de
spreadsheet zijn opgenomen.

De volgorde van de tabellen en diagrammen in het werkblad in het paneel
'Werkbladen' komt mogelijk niet overeen met de werkelijke volgorde in de
spreadsheet, zoals wordt beschreven in “Werkbladen en de bijbehorende gegevens
opnieuw ordenen” op pagina 44'.

Manieren om de objecten van een werkblad weer te geven:
Om alle tabellen en diagrammen in een werkblad in het paneel 'Werkbladen' te tonen

m

of te verbergen, klikt u op het driehoekje links naast het werkblad in het paneel.
Om de inhoud van een werkblad weer te geven, klikt u op het werkblad in het paneel

m

'Werkbladen'.

Als u in een tabel of diagram in de spreadsheet werkt, is de tabel of het diagram in het
paneel 'Werkbladen' gemarkeerd.

Voor informatie over

Zie

Werkbladen aanmaken en verwijderen

“Een werkblad toevoegen of verwijderen” op
pagina 44

Werkbladen verplaatsen, de volgorde van de
bijbehorende tabellen en diagrammen wijzigen,
tabellen en diagrammen tussen werkbladen
verplaatsen

“Werkbladen en de bijbehorende gegevens
opnieuw ordenen” op pagina 44

Een werkblad een naam geven

“De naam van een werkblad wijzigen” op
pagina 45