Numbers - Een spreadsheet beveiligen met een wachtwoord

background image

Een spreadsheet beveiligen met een wachtwoord

Wanneer u de toegang tot een Numbers-document wilt beperken, kunt u er
een wachtwoord aan toewijzen. Wachtwoorden kunnen uit bijna elke gewenste
combinatie van cijfers en letters (hoofdletters en kleine letters) en verschillende
speciale tekens bestaan. Wachtwoorden die uit een combinatie van letters, cijfers en
andere tekens bestaan, worden in het algemeen beschouwd als veilige wachtwoorden.

background image

Wanneer u een spreadsheet bewaart in de iWork '08- of Excel-structuur, kunt u
wachtwoordbeveiliging niet gebruiken. Wanneer u een spreadsheet als pdf-bestand
exporteert, kunt u wel een wachtwoord toewijzen.

Manieren om wachtwoordbeveiliging in een Numbers-spreadsheet te beheren:
Als u een met een wachtwoord beveiligde spreadsheet wilt gebruiken, opent u

m

de spreadsheet, typt u het wachtwoord wanneer dat wordt gevraagd, selecteert u
desgewenst 'Bewaar wachtwoord in mijn sleutelhanger' en klikt u vervolgens op 'OK'.
Als u tweemaal een incorrect wachtwoord typt, wordt de aanwijzing weergegeven die
is opgegeven toen het wachtwoord werd ingesteld.
Als u een wachtwoord voor de spreadsheet wilt instellen, opent u het infovenster

m

'Document' en schakelt u 'Vraag om wachtwoord bij openen' in het paneel 'Document'
in. Typ het wachtwoord dat u wilt gebruiken in de velden en klik vervolgens op 'Stel
wachtwoord in'. Naast de naam van het document verschijnt een symbool in de
vorm van een hangslot om aan te geven dat uw document met een wachtwoord is
beveiligd.
Als u hulp nodig hebt bij het aanmaken van een ongebruikelijk of sterk
wachtwoord, klikt u op de knop met de sleutel naast het veld 'Wachtwoord' om de
wachtwoordassistent te openen.Vervolgens maakt u met behulp van de assistent een
wachtwoord aan. Vervolgens kunt u uit het venstermenu een type wachtwoord kiezen,
afhankelijk van de vraag welke wachtwoordkenmerken voor u belangrijk zijn.
Er wordt een wachtwoord weergegeven in het veld 'Suggestie'. De sterkte van het
wachtwoord (hoe sterker een wachtwoord, hoe moeilijker te raden het is) wordt
aangegeven door de lengte en kleur van de balk 'Kwaliteit'. Als u een suggestie wilt
overnemen, kopieert u het wachtwoord en plakt u het in het veld 'Wachtwoord'.
Als u een suggestie niet wilt overnemen, kunt u een ander wachtwoord kiezen uit het
venstermenu 'Suggestie', een langer wachtwoord kiezen door de schuifknop te slepen
of uw eigen wachtwoord typen.
Als u een wachtwoord voor een spreadsheet wilt verwijderen, opent u het beveiligde

m

document en gaat u naar het infovenster 'Document'. Schakel vervolgens in het
paneel 'Document' het aankruisvak 'Vraag om wachtwoord bij openen' uit. Typ het
wachtwoord van het document om de wachtwoordbeveiliging uit te schakelen en klik
vervolgens op 'OK'.
Als u een wachtwoord wilt wijzigen, opent u het infovenster 'Document', klik u

m

op 'Wijzig wachtwoord', geeft u uw gegevens op en klikt u vervolgens op 'Wijzig
wachtwoord'.
Als u een wachtwoord wilt opgeven voor een pdf-bestand van uw spreadsheet, volgt

m

u de instructies in “Spreadsheets naar een pdf-structuur exporteren” op pagina 264.

34

Hoofdstuk 2

Numbers-spreadsheets aanmaken, bewaren en ordenen

background image

Hoofdstuk 2

Numbers-spreadsheets aanmaken, bewaren en ordenen

35