Numbers - Oorspronkelijke spreadsheetinhoud voor een aangepaste sjabloon maken

background image

Oorspronkelijke spreadsheetinhoud voor een aangepaste

sjabloon maken

Met behulp van vooraf gedefinieerde inhoud kunt u een spreadsheet aanmaken die
oogt alsof u deze reeds hebt voltooid, of instructies en andere hulpmiddelen voor
productiviteit verstrekken voor de gebruikers van sjablonen.

Voor informatie over

Zie

Namen, formules en andere inhoud toevoegen