Numbers - Adresboek-gegevens aan een nieuwe tabel toevoegen

background image

Adresboek-gegevens aan een nieuwe tabel toevoegen

U kunt met Adresboek- of vCard-gegevens een nieuwe tabel aanmaken die voor
iedere contactpersoon een afzonderlijke rij bevat.

Manieren om een nieuwe tabel met contactgegevens aan te maken:
Selecteer in Adresboek een of meer kaarten of een groep en sleep deze naar het

m

werkgebied.
Sleep een of meer vCards naar het werkgebied.

m

De tabel bevat een kolom voor elk Adresboek- of vCard-veld dat wordt genoemd, zoals
beschreven in het gedeelte “Kolomnamen toewijzen aan veldnamen in Adresboek” op
pagina 259. Alleen de velden 'Achternaam', 'Voornaam', 'Telefoon' en 'E-mail' zijn echter
zichtbaar; de overige kolommen zijn verborgen. Om de verborgen kolommen weer te
geven, kiest u 'Tabel' > 'Maak alle kolommen zichtbaar'. U kunt kolommen eventueel
verwijderen of een andere naam geven.

262

Hoofdstuk 10

Adresboek-gegevens aan tabellen toevoegen

background image

263

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u uw Numbers-

spreadsheet kunt uitwisselen, zodat anderen deze ook

kunnen gebruiken

U kunt spreadsheets niet alleen afdrukken of faxen, maar ook in elektronische vorm
uitwisselen. Door documenten te exporteren naar andere documentstructuren, kunt
u samenwerken met andere gebruikers die bijvoorbeeld werken met Excel. U kunt
spreadsheets ook uitwisselen via Mail of het web.

Een spreadsheet afdrukken

In de afdrukweergave kunt u de objecten op de werkbladen over de pagina's
verdelen voordat u de spreadsheet afdrukt. Zie “Een werkblad in pagina's verdelen” op
pagina 46 voor instructies. Gebruik het infovenster 'Werkblad' om paginakenmerken in
te stellen, zoals de paginarichting en marges.

Afdrukken

1

Kies 'Archief' > 'Druk af'.

2

Kies de gewenste printer uit het venstermenu 'Printer'.

3

Typ in het veld 'Aantal' het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken en schakel het

aankruisvak 'Gesorteerd' in als u elke groep pagina's op volgorde wilt laten afdrukken
voordat de volgende groep wordt afgedrukt. Schakel 'Gesorteerd' uit als u een aantal
exemplaren van elke afzonderlijke pagina achter elkaar wilt afdrukken.

4

Geef op welke werkbladen u wilt afdrukken:

Alle werkbladen: Hiermee drukt u alle werkbladen in de spreadsheet af.
Huidige werkblad: Hiermee drukt u alleen het werkblad af dat was geselecteerd toen
u het afdrukvenster opende.

5

Om een lijst met alle formules uit de spreadsheet af te drukken, selecteert u 'Voeg lijst

met alle formules in het document toe'.

6

Klik op de knop 'Druk af'.

11