Numbers - Schermvullende weergave

background image

Schermvullende weergave

Als u Numbers gebruikt in Mac OS X versie 10.7 (Lion) of hoger, kunt u het
programmavenster ook schermvullend weergeven, zodat u ongestoord aan
uw presentatie kunt werken. In de schermvullende weergave wordt het
programmavenster van Numbers vergroot en wordt het hele scherm gevuld. Ook
wordt het venster in een aparte space gezet zodat u eenvoudig kunt schakelen tussen
Numbers en uw bureaublad.

background image

Numbers schermvullend weergeven
Kies 'Weergave' > 'Schakel schermvullende weergave in' of klik op de knop voor de

m

schermvullende weergave in de rechterbovenhoek van het Numbers-venster (ziet eruit
als twee pijlen die naar buiten wijzen).

Om de schermvullende weergave te verlaten, voert u een van de volgende
handelingen uit:
Druk op Escape op het toetsenbord.

m

Verplaats de aanwijzer naar de bovenkant van het scherm zodat de menubalk

m

verschijnt en klik vervolgens op de knop voor de schermvullende weergave in de
rechterbovenhoek van het scherm.
Kies 'Weergave' > 'Schakel schermvullende weergave uit'.

m

De knoppenbalk

Via de Numbers-knoppenbalk kunt u met één muisklik veelvoorkomende taken in
Numbers uitvoeren. Als u een tijdje met Numbers hebt gewerkt en weet welke taken u
vaak uitvoert, kunt u knoppen aan de knoppenbalk toevoegen, knoppen verwijderen
en de knoppen rangschikken, zodat u zo efficiënt mogelijk kunt werken. Kies
'Weergave' > 'Verberg knoppenbalk' om de knoppenbalk te verbergen. Kies 'Weergave'
> 'Toon knoppenbalk' wanneer u de knoppenbalk opnieuw wilt tonen.

Om de functie van een bepaalde knop te bekijken, plaatst u de muisaanwijzer erop.

Hieronder ziet u de standaardset knoppen van de knoppenbalk. De knop voor de
schermvullende weergave in de rechterbovenhoek verschijnt alleen als u werkt met
Mac OS X versie 10.7 (Lion) of hoger.

Hiermee opent u het

infovenster, de mediakiezer,

het venster 'Kleuren' en het

lettertypepaneel.

Hiermee verstuurt u

een spreadsheet naar

het web.

Hiermee voegt u een

diagram, tekstvak, vorm

of opmerking toe.

Hiermee voegt

u een tabel toe.

Hiermee voegt u een

formule of een functie toe.

Hiermee sorteert, filtert

en ordent u rijen.

Hiermee
voegt u een
werkblad toe.

Hiermee toont of verbergt u onder
andere de afdrukweergave en
opmerkingen.

Hiermee toont of
verbergt u alle formules
en functies in de
spreadsheet.

Hiermee kunt u

documenten in de

schermvullende

weergave bekijken

en bewerken.