Numbers - Het paneel ‘Werkbladen’

background image

Het paneel 'Werkbladen'

Het paneel 'Werkbladen' bevindt zich linksboven in het Numbers-venster. Via dit
paneel kunt u snel de tabellen en diagrammen in een werkblad bekijken.

Als u hierop klikt, toont

of verbergt u de tabellen

en diagrammen in het

paneel 'Werkbladen'.

Door deze greep
naar links of rechts
te slepen, wijzigt u
de grootte van het
paneel 'Werkbladen'.

Om een tabel of diagram te
selecteren en in het venster
weer te geven, klikt u erop
in het werkgebied van het
werkblad.

Zie “Spreadsheets ordenen met behulp van werkbladen” op pagina 42 voor meer
informatie.

16

Hoofdstuk 1

Hulpmiddelen en technieken in Numbers

background image

Hoofdstuk 1

Hulpmiddelen en technieken in Numbers

17