Numbers - Taustan tai epätoivottujen elementtien poistaminen kuvasta

background image

Taustan tai epätoivottujen elementtien poistaminen kuvasta

Pika-alfa-työkalun avulla voit muuttaa osan kuvasta läpinäkyväksi, jolloin voit poistaa
kuvan taustan.

Parhaat tulokset saavutetaan poistettaessa yhtenäisiä värejä, joilla on selvät rajat. Kun
poistat alueita, jotka eivät erotu yhtä selvästi, sinun kannattaa valita ensin pienempi
alue ja toistaa sitten toimenpide.

Epätoivottujen elementtien poistaminen:

1

Valitse kuva.

2

Valitse Muoto > Pika-alfa.

3

Osoita väriä, jonka haluat muuttaa läpinäkyväksi, ja vedä sitten osoitin hitaasti sen yli.

Vetämällä laajennetaan valittua
aluetta, jossa värit ovat saman-
laisia kuin osoittamasi väri.

Samalla kun vedät, valinta laajenee käsittämään myös vieressä olevan alueen, jossa
käytetään samoja värejä. Voit säätää vetämällä, kuinka suuri osa kuvasta valitaan.
Kun pidät Optio-näppäintä painettuna samalla kun vedät, kaikki värit, joiden yli liikut,
poistetaan kuvasta.

4

Toista vaihe 3 niin monta kertaa kuin haluat.

Kun vedät kauemmas
tässä...

...kuvasta valitaan
suurempi osa.

background image

Voit palauttaa kuvasta poistetut osat milloin tahansa. Jos haluat palauttaa alkuperäisen
kuvan, valitse Muoto > Poista pika-alfa. Jos haluat palauttaa pika-alfan avulla
poistettuja kuvan osia, valitse Muokkaus > Peru pika-alfa niin monta kertaa, että
halutut osat on palautettu.