Numbers - Kuvatiedostojen koon pienentäminen

background image

Kuvatiedostojen koon pienentäminen

Jos olet muuttanut erittäin suuren kuvatiedoston kokoa tai maskannut sen ja haluat
tallentaa kuvatiedoston osana Numbers-laskentataulukkoasi (jotta voit siirtää sen
helposti toiselle tietokoneelle), mutta haluat pitää dokumentin koon mahdollisimman
pienenä, voit tallentaa laskentataulukkoon pienemmän (rajatun tai kutistetun) version
kuvasta.

Ennen kuin pienennät kuvatiedoston kokoa, dokumentti on tallennettava. Lisätietoja
on kohdassa ”Laskentataulukon tallentaminen” sivulla 33.

Voit pienentää kuvien kokoa seuraavilla tavoilla:
Voit pienentää yksittäisen maskaamasi tai pienentämäsi kuvan tiedostokokoa

m

valitsemalla kuvan ja valitsemalla sitten Muoto > Kuva > Pienennä kuvatiedoston
kokoa.
Voit pienentää kaikkien maskattujen ja pienennettyjen kuvien kokoa poistamalla

m

kaikkien välilehdellä olevien elementtien valinnan ja valitsemalla sitten Arkisto >
Pienennä tiedoston kokoa.

Tärkeää:

Kun olet pienentänyt maskattujen tai pienennettyjen kuvatiedostojen kokoa,

et voi palauttaa niitä alkuperäiseen kokoon. Jos haluat myöhemmin palauttaa kuvien
alkuperäisen koon, alkuperäiset kuvatiedostot on lisättävä uudelleen dokumenttiin.

Kuvatäytöissä käytettyjä kuvia ei voida pienentää tällä tavalla. Joidenkin
kuvatiedostotyyppien kokoa ei voida myöskään pienentää.

210

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

background image

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

211

Lisätietoja ääni- ja elokuvatiedostojen koon pienentämisestä on kohdassa
”Mediatiedostojen koon pienentäminen” sivulla 224.