Numbers - Objektin täyttäminen yhtenäisellä värillä

background image

Objektin täyttäminen yhtenäisellä värillä

Voit täyttää kuvioita, taulukoita, taulukon soluja ja kaavioelementtejä yhtenäisellä
värillä.

Voit lisätä valittuun objektiin nopeasti täyttövärin muokkauspalkin avulla. Saat
käyttöön lisää vaihtoehtoja avaamalla Värit-ikkuna osoittamalla Täyttö-valitsinta ja
valitsemalla sitten värin värimatriisista tai osoittamalla Näytä värit. Voit muuttaa värin
läpinäkyvyyttä Peittävyys-säätimellä.

Voit täyttää objektin yhtenäisellä värillä myös Grafiikka-asetuksilla.

238

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

background image

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

239

Objektin täyttövärin muuttaminen Grafiikka-asetusten avulla:

1

Valitse objekti.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita sitten Grafiikka-asetukset-painiketta.

3

Valitse Täyttö-ponnahdusvalikosta Väritäyttö.

4

Avaa Värit-ikkuna osoittamalla Täyttö-ponnahdusvalikon alla olevaa värivalitsinta ja

valitse sitten haluamasi väri Värit-ikkunassa.
Tietoa Värit-ikkunan käyttämisestä on kohdassa ”Värit-ikkuna” sivulla 25.