Numbers - Objektin täyttäminen kuvalla

background image

Objektin täyttäminen kuvalla

Voit täyttää kuvion, tekstilaatikon, taulukon, taulukon solun, kaavion taustan tai
kaaviosarjan kuvalla.

Objektin täyttäminen täytetään kuvalla:

1

Valitse objekti, jonka haluat täyttää kuvalla.

2

Jos Grafiikka-asetukset eivät ole auki, avaa ne osoittamalla työkalupalkissa Asetukset ja

osoittamalla sitten Grafiikka-asetukset-painiketta.

3

Valitse Grafiikka-asetuksissa Kuvan täyttö tai Sävytetty kuvatäyttö ja valitse sitten kuva.

Voit myös vetää kuvatiedoston Finderista tai Mediaselaimesta Grafiikka-asetusten
kuvavalitsimeen tai suoraan taulukon soluun tai kaaviosarjaan.

Aseta ponnahdus-
valikosta objektin sisällä
olevan kuvan koko.

Vaihda kuvaa vetämällä
kuva kuvavalitsimesta.

4

Valitse kuvan skaalaus ponnahdusvalikosta.

Sovita kokoon: Muuttaa kuvan koon mahdollisimman hyvin objektin mittoja
vastaavaksi. Jos objektin muoto eroaa alkuperäisen kuvan muodosta, kaikki kuvan osat
eivät välttämättä näy. Kuvan ympärillä saattaa myös näkyä tyhjä tila.
Täytä skaalaamalla: Muuttaa kuvan suuremmaksi tai pienemmäksi siten, että sen
ympärille jää pienin mahdollinen tila, vaikka objektin ja kuvan muodot eivät olisi
samanlaiset.
Venytä: Muuttaa kuvan koon objektin mittoihin sopivaksi, mutta vääristää kuvan, jos
objektin muoto eroaa alkuperäisen kuvan muodosta.
Alkuperäinen koko: Asettaa kuvan objektin sisään muuttamatta sen alkuperäisiä
mittoja. Jos kuva on objektia suurempi, näet ainoastaan osan kuvasta objektissa. Jos
kuva on objektia pienempi, sen ympärillä on tyhjä tila.

background image

Vierekkäin: Toistaa kuvan objektin sisällä, jos kuva on pienempi kuin objekti. Jos kuva
on objektia suurempi, näet ainoastaan osan kuvasta objektin sisällä.

Vierekkäin
(pieni kuva)

Vierekkäin (suuri kuva)

Sovita kokoon

Venytä

Alkuperäinen koko

Vierekkäin
(suuri kuva)

Täytä
skaalaamalla

5

Jos valitset vaihtoehdon Sävytetty kuvatäyttö, osoita värivalitsinta (Valitse-painikkeen

oikealla puolella) valitaksesi värin. Voit muuttaa väriä tummemmaksi tai vaaleammaksi
vetämällä Värit-ikkunan Peittävyys-liukusäädintä. (Jos vedät Peittävyys-liukusäädintä
Grafiikka-asetuksissa, sekä värin että kuvan peittävyys muuttuu.)

Valitse kuvan sävytysväri
osoittamalla tähän.