Numbers - Omien tasausohjainten luominen

background image

Omien tasausohjainten luominen

Voit luoda pysyviä tasausohjaimia, jotka auttavat välilehden objektien tasaamisessa.
Nämä tasausohjaimet eivät tule näkyviin ja poistu näkyvistä, kun vedät objekteja,
vaan pysyvät näkyvissä koko työskentelyn ajan myös silloin, kun poistut välilehdeltä ja
palaat siihen myöhemmin.

Tasausohjaimen luominen:

1

Osoita työkalupalkissa Sisältö ja valitse sitten Näytä viivaimet.

Huomaa: Tasausohjaimia ei voida luoda tekstiä muokatessa. Lopeta tekstin muokkaus
valitsemalla objekti tai osoittamalla välilehteä.

2

Aseta osoitin viivaimen päälle ja vedä se välilehdelle. Näkyviin tulee tasausohjain.

3

Vedä ohjain haluamaasi paikkaan välilehdellä.

4

Jos haluat poistaa luomasi tasausohjaimen, vedä se ulos välilehden reunalta.