Numbers - Objektin siirtäminen eteen- tai taaksepäin (tasoille sijoitetut objektit)

background image

”Objektin siirtäminen eteen- tai taaksepäin
(tasoille sijoitetut objektit)” sivulla 227

tasataan objekteja

”Objektien tasaaminen nopeasti suhteessa
toisiinsa” sivulla 228

tasataan objekteja käyttämällä tasausohjaimia

”Tasausohjainten käyttäminen” sivulla 228

luodaan omia tasausohjaimia, jotka pysyvät
näkyvissä työskennellessäsi

”Omien tasausohjainten luominen” sivulla 229

sijoitetaan objekteja tarkasti x- ja y-koordinaattien
avulla

”Objektien sijoittaminen x- ja y-koordinaattien
avulla” sivulla 229

asetetaan objekteja pysymään yhdessä
siirtämisen, kopioimisen tai sijoittamisen aikana

”Objektien ryhmittäminen ja
erottaminen” sivulla 230

yhdistetään kaksi objektia viivalla

”Objektien yhdistäminen säädettävällä
viivalla” sivulla 231

lukitaan objekteja paikoilleen, jotta ne eivät siirry
vahingossa

”Objektien lukitseminen ja
vapauttaminen” sivulla 231

Objektin siirtäminen eteen‑ tai taaksepäin (tasoille sijoitetut objektit)

Kun objektit menevät päällekkäin tai teksti ja objektit menevät päällekkäin, voit
muuttaa objektien järjestystä pinossa.

Objektin siirtäminen tekstin tai toisen objektin eteen tai taakse:

1

Valitse objekti, jota haluat siirtää.

2

Jos haluat siirtää objektia kerros kerrallaan, valitse Järjestä > Tuo eteenpäin tai

Järjestä > Vie taaksepäin.

3

Jos haluat siirtää objektin päällimmäiseksi tai pohjimmaiseksi pinossa, valitse Järjestä >

Tuo eteen tai Järjestä > Vie taakse.

background image

Jos kerrostat objekteja usein, voit lisätä Eteen-, Taakse-, Eteenpäin- ja Taaksepäin-
painikkeet työkalupalkkiin työskentelyn tehostamiseksi. Jos haluat lisätietoja
työkalupalkin muokkaamisesta, katso ”Työkalupalkki” sivulla 18.