Numbers - Objektien yhdistäminen säädettävällä viivalla

background image

Objektien yhdistäminen säädettävällä viivalla

Kun haluat yhdistää kaksi objektia viivalla, helpoin tapa on käyttää yhteysviivaa (sen
sijaan, että loisit erillisen viivan kuvioksi). Kaksi yhteysviivalla yhdistettyä objektia
pysyvät yhdessä myös muutettaessa objektien sijaintia.

Voit yhdistää kaksi objektia yhteysviivalla seuraavalla tavalla:

1

Pidä Komento-näppäintä painettuna valitessasi kaksi objektia, jotka haluat yhdistää, ja

valitse Lisää > Yhteysviiva.
Näkyviin tulee suora viiva, joka yhdistää valitut objektit. Voit siirtää objekteja yksitellen,
jolloin yhteysviiva kutistuu, venyy ja muuttaa sijaintiaan niin, että objektit pysyvät
yhdistettynä.

2

Voit muuttaa viivan kaarevaksi vetämällä valkoista muokkauspistettä lähelle viivan

keskikohtaa.
Kun vedät objekteja eri kohtiin välilehdellä, viivan kaarevuus muuttuu siten, että
objektit pysyvät yhdistettynä.

3

Voit luoda välin viivan päädyn ja toisen yhdistetyn objektin väliin niin, etteivät ne

kosketa toisiaan vetämällä viivan päädyssä olevaa sinistä muokkauspistettä kyseisestä
objektista poispäin.
Viivan ja objektin välinen väli pysyy samana siirrettäessä objekteja eri paikkoihin.

4

Voit muuttaa viivan väriä, tyyliä, paksuutta tai päätepisteitä minkä tahansa muun viivan

tavoin käyttämällä muokkauspalkin säätimiä tai Grafiikka-asetuksia. Lisätietoja näiden
ominaisuuksien muuttamisesta on kohdassa ”Objektien muokkaaminen” sivulla 232.