Numbers - Objektien sijoittaminen x- ja y-koordinaattien avulla

background image

Voit myös sijoittaa objekteja tarkasti määrittämällä niiden x- ja y-koordinaatit. Katso
”Objektien sijoittaminen x- ja y-koordinaattien avulla” sivulla 229.

Objektien sijoittaminen x‑ ja y‑koordinaattien avulla

Voit sijoittaa objekteja tarkasti välilehdellä määrittelemällä koordinaatit viivaimen
mittojen avulla.

Objektin paikka määritellään x- ja y-koordinaateilla seuraavasti:

1

Valitse objekti, jonka haluat sijoittaa.

background image

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita sitten Mittayksikköasetukset-painiketta.

3

Syötä x- ja y-arvot (viivaimen mitat) Sijainti-kenttiin.

Asetetut koordinaatit määrittelevät objektin laatikon vasemman yläkulman sijainnin.
Jos objektia pyöritetään, X- ja Y-kordinaatit määrittelevät pyöritetyn objektin laatikon
vasemman yläkulman. Laatikon koko saattaa erota alkuperäisestä.

X-arvo mitataan välilehden vasemmasta reunasta.

Â

Y-arvo mitataan välilehden yläreunasta.

Â

Kun syötät x- ja y-koordinaatit viivojen paikoille Mittayksikköasetuksissa, Alku-
koordinaatit viittaavat ensimmäiseen luomaasi päätepisteeseen (tai vasemmassa
yläkulmassa olevaan päätepisteeseen, jos et piirtänyt viivaa). Jos käännät tai
pyörität viivaa myöhemmin, Alku-koordinaatit viittaavat edelleen ensimmäiseen
päätepisteeseen.

Aseta janan sijainti määrittelemällä
sen alkupään x- ja y-koordinaatit.

Aseta janan sijainti määrittelemällä
sen loppupään x- ja y-koordinaatit.

Toinen tapa tasata objekteja on käyttää sisäänrakennettuja tasausohjaimia, jotka
näkyvät, kun vedät objekteja välilehdellä, tai luoda pysyviä tasausohjaimia, jotka
auttavat sinua järjestämään objekteja. Lisätietoja on kohdissa ”Tasausohjainten
käyttäminen” sivulla 228 ja ”Omien tasausohjainten luominen” sivulla 229.