Numbers - Objektien ryhmittäminen ja erottaminen

background image

Objektien ryhmittäminen ja erottaminen

Voit ryhmittää objekteja yhteen siten, että niitä voidaan siirtää, kopioida ja suunnata ja
niiden kokoa voidaan muuttaa yhden objektin tavoin.

Voit muokata ryhmän sisällä olevaa yksittäistä objektia ilman, että joudut ensin
erottamaan sitä ryhmästä.

Ryhmitettyjä objekteja voidaan ryhmittää uudelleen muilla objekteilla, jolloin luodaan
ryhmitettyjen objektien hierarkia tai ”sisäkkäin sijoittelu”. Voit valita useamman
ryhmätason sisällä olevan yksittäisen objektin osoittamalla sitä kerran kutakin
ryhmätasoa kohden.

Objektien ryhmittäminen:

1

Pidä Komento-näppäintä (tai Vaihto-näppäintä) painettuna samalla, kun valitset

ryhmitettävät objektit.
Jos et voi valita objektia, se saattaa olla lukittu ja se on ensin avattava. Lisätietoa tästä
on kohdassa ”Objektien lukitseminen ja vapauttaminen” sivulla 231.

2

Valitse Järjestä > Ryhmitä.

230

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

background image

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

231

Objektien erottaminen ryhmästä:
Valitse ryhmä ja valitse sitten Järjestä > Erota. Jos ryhmä on lukittu, avaa se ensin.

m

Jos et voi valita objektiryhmää, se saattaa olla lukittu ja se on ensin avattava. Lisätietoa
tästä on kohdassa ”Objektien lukitseminen ja vapauttaminen” sivulla 231.

Voit valita ryhmään kuuluvan yksittäisen objektin seuraavilla tavoilla:
Valitse ryhmä osoittamalla objektia, jota haluat muokata, kerran ja valitse sitten

m

yksittäinen objekti osoittamalla sitä uudelleen.
Jos et voi valita yksittäistä objektia osoittamalla sitä kerran, se saattaa olla useamman
ryhmätason sisällä. Osoita objektia niin monta kertaa, että se on valittu.