Numbers - Objektien siirtäminen ja sijoittaminen

background image

Objektien siirtäminen ja sijoittaminen

Numbersissa on useita työkaluja (mm. muokattavat tasausohjaimet) välilehdellä
olevien kohteiden tarkkaan järjestämiseen. Objekteja voidaan ryhmittää yhteen,
jolloin objektiryhmien käsittely on helpompaa, ja lukita paikoilleen, jolloin ne eivät
siirry paikasta toiseen työskentelysi aikana. Lisäksi objekteja voidaan myös sijoittaa eri
tasoille (päällekkäin), jolloin syntyy syvyysvaikutelma.

Eri tapoja käsitellä objekteja suoraan:
Jos haluat siirtää taulukon uuteen sijaintiin välilehdellä, käytä kohdassa ”

m

Taulukoiden

siirtäminen” sivulla 53 kuvattuja tekniikoita.
Jos haluat siirtää muita objekteja, vedä niitä. Vältä objektien vetämistä niiden
valintakahvoista, koska saatat vahingossa muuttaa niiden kokoa.

226

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

background image

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

227

Jos haluat tasata objekteja tarkasti vetäessäsi niitä, voit käyttää tasausohjaimia. Katso

m

lisätietoja kohdasta ”Tasausohjainten käyttäminen” sivulla 228.
Jos haluat rajoittaa objektin liikkeen vaakasuuntaan, pystysuuntaan tai 45 asteen

m

kulmaan, paina Vaihto-näppäintä samalla kun alat vetää objektia.
Jos haluat siirtää valittua objektia vain vähän kerrallaan, paina nuolinäppäintä, jolloin

m

objekti siirtyy yhden pisteen kerrallaan. Jos haluat siirtää objektia kymmenen pistettä
kerrallaan, pidä Vaihto-näppäintä painettuna samalla kun painat nuolinäppäintä.
Jos haluat nähdä objektin sijainnin samalla kun siirrät sitä, valitse Numbers > Asetukset

m

ja valitse sitten Yleiset-osiossa Näytä koko ja sijainti objekteja siirrettäessä.
Jos haluat siirtää tekstin tai objektin toisen objektin sisään, valitse objekti ja valitse

m

sitten Muokkaus > Leikkaa. Aseta lisäyskohta kohtaan, jossa haluat objektin näkyvän, ja
valitse sitten Muokkaus > Sijoita.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

muutetaan päällekkäisten objektien järjestystä