Numbers - Peittävyyden säätäminen

background image

Peittävyyden säätäminen

Voit luoda kiinnostavia tehosteita lisäämällä tai vähentämällä objektien peittävyyttä.

Jos esimerkiksi asetat heikosti peittävän objektin toisen objektin päälle, alla oleva
objekti näkyy päällä olevan objektin läpi. Toisten objektien alla olevat objektit voivat
olla selvästi näkyvissä, osittain peitossa tai kokonaan poissa näkyvistä (peittävyyden
ollessa 100 prosenttia) riippuen siitä, kuinka voimakkaaksi tai heikoksi peittävyys
asetetaan.

Objektin peittävyyttä muutetaan seuraavasti:

1

Valitse objekti.

2

Toimi yhdellä seuraavista tavoista:

Muokkauspalkissa voit säätää peittävyyttä käyttämällä Peittävyys-säätimiä.

Â

Vedä Grafiikka-asetuksissa Peittävyys-liukusäädintä tai syötä prosenttiarvo viereiseen

Â

kenttään.

background image

Voit asettaa kuvioiden täytön ja viivan värit riippumatta objektin peittävyydestä. Jos
muokkaat täytön tai viivan väriä Värit-ikkunassa Peittävyys-liukusäädintä vetämällä,
asetetusta peittävyysarvosta tulee objektin maksimipeittävyys. Kun muutat tämän
jälkeen objektin peittävyyttä Grafiikka-asetuksissa, muutat sitä suhteessa Värit-
ikkunassa asetettuun peittävyyteen.

Tämän ympyrän peittävyydeksi on
asetettu Grafiikka-asetuksissa 100 %.
Täyttövärin peittävyydeksi on asetettu
Värit-ikkunassa 50 %. Ympyrän
ääriviivan peittävyydeksi on asetettu
Värit-ikkunassa 100 %.

Tämän ympyrän
peittävyydeksi on asetettu
Grafiikka-asetuksissa 100 %.

Tämän ympyrän peittävyydeksi on
asetettu Grafiikka-asetuksissa 50 %.

Jos muutat objektin peittävyyttä etkä voi sen jälkeen palauttaa objektin täytön väriä
100 prosenttiin, syynä voi olla, että peittävyys on asetettu alle 100 prosenttiin Värit-
ikkunassa. Voit korjata tämän valitsemalla objektin, valitsemalla Sisältö > Näytä värit ja
asettamalla sitten peittävyyden 100 prosenttiin Värit-ikkunassa.