Numbers - Objektien kehystäminen

background image

Objektien kehystäminen

Voit ympäröidä tekstilaatikot, kuvat, elokuvat, kuviot ja median paikanvaraajat
graafisilla reunoilla, joita kutsutaan kuvakehyksiksi.

Kuvakehyksen lisääminen:

1

Valitse media tai median paikanvaraaja, osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita

sitten Grafiikka-asetukset-painiketta.

234

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

background image

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

235

2

Valitse Piirrä-ponnahdusvalikosta Kuvakehys ja valitse miniatyyri osoittamalla sitä.

Valitse kehystyyli
osoittamalla tätä
nuolta ja miniatyyriä.

Voit säätää kehyksen paksuutta Skaalaa-liukusäätimen avulla tai kirjoittamalla
haluamasi prosenttiluvun viereiseen kenttään. (Joitakin kuvakehyksiä ei voida säätää.)

Kuvakehyksen muuttaminen:

1

Valitse kehystetty objekti tai median paikanvaraaja, osoita työkalupalkissa Asetukset ja

osoita sitten Grafiikka-asetukset-painiketta.

2

Valitse Piirrä-ponnahdusvalikosta Kuvakehys ja valitse sitten uusi kuvakehys

osoittamalla miniatyyrin vieressä olevaa nuolta.

Kuvakehyksen poistaminen:
Valitse media tai median paikanvaraaja ja valitse sitten Piirrä-ponnahdusvalikosta

m

viivatyyli (tai valitse ”ei mitään”).