Numbers - Heijastuksen lisääminen

background image

Heijastuksen lisääminen

Voit lisätä objektiin pystysuunnassa alaspäin heijastavan heijastuksen.

Voit nopeasti lisätä tai poistaa heijastuksen valitsemalla objektin ja valitsemalla
sitten muokkauspalkissa Heijastus tai poistamalla valinnan. Grafiikka-asetuksissa on
enemmän hallintamahdollisuuksia heijastuksen muokkaamiseen.

Heijastuksen lisääminen objektiin Grafiikka-asetusten avulla:

1

Valitse objekti.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita sitten Grafiikka-asetukset-painiketta.

3

Valitse Heijastus ja lisää tai vähennä heijastuksen määrää vetämällä liukusäädintä.