Numbers - Kuvion muokattavien pisteiden lisääminen, poistaminen ja siirtäminen

background image

Kuvion muokattavien pisteiden lisääminen, poistaminen ja siirtäminen

Voit hienosäätää kuvion viivoja ja ääriviivaa lisäämällä, siirtämällä tai poistamalla
sen muokattavia pisteitä. Kuviosta on ensin tehtävä muokattava, kuten kohdassa
”Kuvioiden muokkaaminen” sivulla 215 on kuvattu.

216

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

background image

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

217

Eri tapoja käsitellä kuvion muokattavia pisteitä:
Jos haluat lisätä pisteen, tee ensin kuviosta muokattava, paina Optio-näppäintä ja pidä

m

osoitinta kuvien reunuksen päällä. Osoitin muuttuu kynänkärjeksi, jossa on plusmerkki
(+). Osoita sitä reunuksen kohtaa, johon haluat lisätä pisteen, ja siirrä pistettä
tarvittaessa.
Jos haluat siirtää pistettä, tee ensin kuvio muokattavaksi, osoita haluamaasi pistettä

m

ja vedä se eri paikkaan. Voit siirtää useita pisteitä samalla kertaa pitämällä Vaihto-
näppäintä painettuna samalla, kun osoitat useita pisteitä, ja vetämällä sitten valittuja
pisteitä.
Jos haluat poistaa pisteen, tee ensin kuvio muokattavaksi, osoita pistettä ja paina

m

poistonäppäintä. Voit poistaa useita pisteitä samalla kertaa pitämällä Vaihto-näppäintä
painettuna samalla kun osoitat useita pisteitä ja painamalla sitten poistonäppäintä.