Numbers - Kulmapisteiden muuttaminen kaaripisteiksi ja päinvastoin

background image

Kulmapisteiden muuttaminen kaaripisteiksi ja päinvastoin

Voit muuttaa yhden tai useampia pisteitä kaariksi tai kaaria pisteiksi. Kuviosta on
ensin tehtävä muokattava, kuten kohdassa ”Kuvioiden muokkaaminen” sivulla 215 on
kuvattu.

Eri tapoja muuttaa kulmapisteitä kaaripisteiksi ja päinvastoin:
Jos haluat muuttaa kulmapisteen kaaripisteeksi, tee kuvio muokattavaksi ja

m

kaksoisosoita sitten kulmapistettä.
Jos haluat muuttaa kaaripisteen kulmapisteeksi, tee kuvio muokattavaksi ja

m

kaksoisosoita sitten kaaripistettä.
Jos haluat muuttaa yhden tai useamman kuvion kaikki kulmapisteet kaaripisteiksi, tee

m

kuviot muokattaviksi, valitse ne ja valitse sitten Muoto > Kuvio > Pehmennä polkua.
Jos haluat muuttaa yhden tai useamman kuvion kaikki kaaripisteet kulmapisteiksi, tee

m

kuviot muokattaviksi, valitse ne ja valitse sitten Muoto > Kuvio > Terävöitä polkua.

Kun kuvio on tehty muokattavaksi, voit käyttää komentoja Pehmennä polkua ja
Terävöitä polkua ilman, että kuviota tarvitsee tehdä muokattavaksi uudelleen.

218

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

background image

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

219