Numbers - Kuvioiden muokkaaminen

background image

Kuvioiden muokkaaminen

Voit käsitellä ja muotoilla uudelleen välilehdelle sijoittamasi kuvion pisteitä ja
ääriviivoja. Ennen kuin voit muokata kuviota, siitä on tehtävä muokattava.

background image

Eri tapoja tehdä kuvioita muokattaviksi:
Jos haluat tehdä valmiiksi piirretyn kuvion muokattavaksi, valitse kuvio ja valitse sitten

m

Muoto > Kuvio > Tee muokattavaksi.
Kuvioon tulee näkyviin punaisia pisteitä. Muokkaa kuviota vetämällä pisteitä. Jos haluat
myöhemmin muokata valmiiksi piirrettyä kuviota, joka on tehty muokattavaksi, osoita
sitä kaksi kertaa hitaasti.
Kun haluat tehdä muokatun kuvion muokattavaksi, osoita sitä kerran valitaksesi sen ja

m

sitten toisen kerran saadaksesi näkyviin sen muokattavat pisteet.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

muutetaan kuvion ääriviivoja käsittelemällä sen
pisteitä

”Kuvion muokattavien pisteiden lisääminen,
poistaminen ja siirtäminen” sivulla 216

laajennetaan tai supistetaan kaarta tai muutetaan
sen kulmaa

”Kaaren muodon muuttaminen” sivulla 217

muutetaan kahden segmentin välistä kulmaa tai
segmentin pituutta

”Suoran segmentin muodon
muuttaminen” sivulla 218

muutetaan yksi tai useampia pisteitä kaariksi tai
kaaria pisteiksi

”Kulmapisteiden muuttaminen kaaripisteiksi ja
päinvastoin” sivulla 218

muutetaan pyöristetyn suorakulmion kulmia

”Pyöristetyn suorakulmion
muokkaaminen” sivulla 219

säädetään nuolen pyrstön ja kärjen suhteellisia
mittasuhteita

”Yksinkertaisten nuolten ja kaksoisnuolten
muokkaaminen” sivulla 219

säädetään lainauskuplan tai selitteen kulmia ja
muita osa-alueita

”Lainauskuplan tai selitteen
muokkaaminen” sivulla 219

lisätään tai vähennetään tähden sakaroiden
määrää

”Tähden muokkaaminen” sivulla 220

lisätään tai vähennetään monikulmion sivujen
määrää

”Monikulmion muokkaaminen” sivulla 220

käsitellään kuvion väriä, reunatyyliä ja muita osa-
alueita

”Objektien käsittely, järjestäminen ja niiden
ulkoasun muuttaminen” sivulla 225