Numbers - Mediatiedostojen koon pienentäminen

background image

Mediatiedostojen koon pienentäminen

Kun lisäät suuria ääni- tai elokuvatiedostoja Numbers-laskentataulukkoon,
dokumenttitiedosto saattaa kokonaisuudessaan kasvaa erittäin suureksi. Jos käytät
vain osaa ääni- tai elokuvatiedostosta laskentataulukossasi, voit poistaa ääni- tai
videotiedoston käyttämättömät osat, jolloin Numbers-tiedoston koko pienenee. Voit
pienentää joko yksittäisten mediatiedostojen kokoa tai kaikkien niiden dokumentissa
olevien mediatiedostojen kokoa, joita ei käytetä kokonaisuudessaan.

Ennen kuin pienennät elokuva- tai äänitiedostojen kokoa, ne on tallennettava
osaksi dokumenttia. Valitse Arkisto > Tallenna, osoita Lisävalinnat, varmista,
että ”Kopioi ääni ja elokuvat dokumenttiin” on valittuna ja osoita Tallenna.
Lisätietoja laskentataulukoiden kääntämisestä löytyy kohdasta ”Laskentataulukon
tallentaminen” sivulla 33.

Voit pienentää laskentataulukon tiedostokokoa seuraavilla tavoilla:
Jos haluat pienentää dokumentissa olevan yksittäisen mediatiedoston kokoa, valitse

m

ääni- tai elokuvatiedosto, johon olet asettanut Alku- ja Loppu-liukusäätimet tiettyjen
tiedoston osien pois jättämiseksi, ja valitse Arkisto > Pienennä mediatiedoston kokoa.
Jos haluat pienentää kaikkien dokumentissa olevien mediatiedostojen kokoa, varmista

m

ettei mikään ääni-, elokuva- tai kuvatiedosto ole valittuna ja valitse sitten Arkisto >
Pienennä tiedoston kokoa.

Sen jälkeen kun olet pienentänyt ääni- tai videotiedoston kokoa, et voi enää palauttaa
tiedoston alkuperäistä pituutta etkä kuunnella tai katsella poistettuja osia. Jos haluat
palauttaa koko tiedoston, tiedosto on lisättävä uudelleen.

224

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

background image

Luku 9

Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden objektien kanssa

225

Joidenkin elokuvatiedostotyyppien kokoa ei voida pienentää tällä tavalla.

Lisätietoja kuvatiedostojen koon pienentämisestä on kohdassa ”Kuvatiedostojen koon
pienentäminen” sivulla 210.